Follow
Esra Baytören
Esra Baytören
İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri
Verified email at medipol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeşil Finansman
E Baytören
D. Uslu, Y., der., içinde Yeşil İşletme: Green Business, Nobel Yayıncılık …, 2018
32018
Doğal Afetler ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: G7 Ve D8 Ülkelerinde Bir İnceleme
AA Sonsuz, E Baytören
4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 387-395, 2021
2021
Sağlık Alanında Kullanılan Yöneylem Araştırması Teknikleri Üzerine Literatür İncelemesi
E Baytören, E Önder, M Özdemir
International Scientific Researches Congress, 69-72, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3