Takip et
Zümrüt Bilgin
Zümrüt Bilgin
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kadınların maternal bağlanma algısı ve anneliğe ilişkin görüşleri/The relationship between maternal attachment perception of women's maternal role
Z BİLGİN, ŞE ALPAR
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 5 (1), 6-15, 2018
582018
Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme
AF OCAKÇI, Z BİLGİN
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14 (3), 40-46, 2011
362011
Comparison of the effects and side effects of misoprostol and oxytocin in the postpartum period: A systematic review
Z Bilgin, N Kömürcü
Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 58 (6), 748-756, 2019
342019
Kadın cinselliği ve kanıt temelli yaklaşımlar
Z Bilgin, N Kömürcü
Androloji Bülteni 18 (64), 48-55, 2016
292016
Hemşireliğin felsefi özü iyileştirici bakım
H ARSLAN ÖZKAN, Z BİLGİN
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 3 (3), 191-200, 2016
202016
Hemşireliğin felsefi özü iyileştirici bakım
HA Özkan, Z Bilgin
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 3 (3), 191-200, 2016
122016
Kömürcü N
Z Bilgin
Kadın cinselliği ve kanıt temelli yaklaşımlar. Androloji Bülteni 18 (64), 48-55, 2016
112016
Ebelik öğrencilerinde güdülenme düzeyinin klinik uygulama beklentisine etkisi
Z BİLGİN, HA ÖZKAN, BAŞ Meliha
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (4), 38-53, 2016
102016
The professional motivation of midwifery students
Z Bilgin, AF Oçakçı
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 14 (3), 40-46, 2011
102011
Ebelerde örgütlenme ve iş doyumunun belirlenmesi
Z BİLGİN, MY KOCABEY, G YEŞİLYURT, D ÖZTÜRK
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 4 (2), 105-110, 2017
92017
Women's perception of maternal attachment and their views on motherhood
Z Bilgin, Ş Ecevit Alpar
Journal of Health Sciences and Professions 5 (1), 6-15, 2018
72018
Nursing philosophical essence improvement and healing treatment methods
AH Ozkan, Z Bilgin
HSP 3 (3), 191-200, 2016
72016
Ebelik öğrencilerinin güdülenme düzeylerinin mesleki kariyer planlarına etkisi
Z BİLGİN, EFE Melek
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (1), 44-52, 2021
62021
The relationship between maternal attachment perception of women's maternal role
Z Bilgin, ŞE Alpar
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 5 (1), 6-15, 2018
62018
Female sexuality and evidence
Z Bilgin, N Kömürcü
Androloji 18, 48-55, 2016
62016
Effects of motivation level the midwifery students in clinical practice expectations
Z Bilgin, HA Özkan, M Baş
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (4), 38-53, 2016
52016
Kadınların ergen çocukları tarafından şiddete maruz bırakılma durumu ve otomatik düşünceler ile ilişkisinin incelenmesi
Z Bilgin, S Karaca, T Pasinlioğlu
International Journal of Human Sciences 11 (1), 965-978, 2014
52014
GEBELİKTE DEMİR VE FOLAT EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE KANITA DAYALI GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Z BİLGİN, N DEMİRCİ
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 50 (3), 167-174, 2019
42019
Effect of uterine massage in the perception of women’s postpartum pain intensity
Z Bilgin, N Kömürcü
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL 47 (2), 39-44, 2016
42016
Anne dostu hastane modeli ve annelerin doğum memnuniyetleri
Z Bilgin
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 15 (3), 279-288, 2022
32022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20