Follow
Mehmet Arslan
Mehmet Arslan
Girne American University, ORCID: 0000-0002-2434-9712
Verified email at gau.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar
M ARSLAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40 (1), 41-61, 2007
5002007
Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programları ve Belli Başlı Özellikleri
M ARSLAN
Milli Eğitim Dergisi 144, 1999
2721999
Constructivist Approaches in Education
M ARSLAN
Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences 40 (1), 41-61, 2007
1302007
Öğretim İlke ve Yöntemleri
M ARSLAN, B AŞILIOĞLU, B SAVAŞ, İ AYDOĞAN, SZ GENÇ
Anı Yayıncılık, 2008
1082008
Eğitim Bilimine Giriş
M ARSLAN, ZN ERSÖZLÜ, İ AYDOĞAN, M İSKENDER, MA HELVACI, ...
Eğitimle İlgili Temel Kavramlar; Eğitimin Tarihsel Temelleri; Öğretmenlik …, 2010
1022010
Cumhuriyet Dönemi Üniversite Reformları Bağlamında Üniversitelerimizde Demokratiklik Tartışmaları
M ARSLAN
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 23-49, 2005
872005
Eğitim Sistemimizin Kapanmayan Yarası Yükseköğretime Geçiş
M ARSLAN
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 37-51, 2004
872004
İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Öğretimi ve Belli Başlı Sorunları
M ARSLAN
IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 3 (Fen Bilgisi Eğitimi), 119-124, 2000
752000
Günümüzde Montessori Pedagojisi
M ARSLAN
Milli Eğitim Dergisi 36 (177), 65-79, 2008
682008
The Role of Questioning in the Classroom
M ARSLAN
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 81-103, 2006
562006
İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi
MF ALKAN, M ARSLAN
International Journal of Curriculum and Instruction 4 (7), 87-99, 2015
552015
Avrupa Birliği Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitimin Gelişimi ve Mevcut Durumu
M ARSLAN
Millî Eğitim Dergisi 167, 2005
522005
İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Elektrik Ünitesinde Kavram Haritaları ile Öğretimin Öğrenme Düzeyine Etkisi
F ÖNER, M ARSLAN
The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (4), 19, 2005
512005
Almanya’daki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunları
M ARSLAN
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, 233-245, 2006
442006
Learner autonomy of pre-service teachers and its associations with academic motivation and self-efficacy
MF Alkan, M Arslan
Malaysian Journal of Learning and Instruction 16 (2), 75-96, 2019
432019
The Effect of Developing Reflective Thinking on Metacognitional Awareness at Primary Education Level in Turkey
ZN ERSÖZLÜ, M ARSLAN
Reflective Practice 10 (5), 683-695, 2009
412009
Attitudes of Students Towards The English Language in High Schools
MA N Kesgin
Anthropologist 20 ((1,2)), 297-305, 2015
392015
Türk Eğitim Sisteminde Değerler Sorunu ve Eğitim Programlarına Yansıması
M ARSLAN
Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 635-656, 2007
332007
Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Uygulanması
M ARSLAN
İlköğretim Eğitimci Dergisi 5 (4), 25-31, 2006
322006
Çevre Bilincindeki Değişimler ve Çevre Eğitimi
M ARSLAN
Eğitim ve Yaşam, 23-26, 1997
311997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20