Follow
Yılmaz Bilek
Yılmaz Bilek
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of volumetric changes on radiation doses of the rectum and bladder during radiotherapy in patients with prostate cancer
E Duman, Y Bilek, N Atabek
International Journal of Radiation Research 17 (3), 393-400, 2019
22019
A comparison of radiotherapy treatment planning techniques in patients with rectal cancers by analyzing testes doses
E Duman, Y Bilek, G Ceyran
Journal of Cancer Research and Therapeutics 17 (1), 56-61, 2021
12021
Radyoterapide kullanılan tedavi planlama sistemi için bağımsız “Monitor Unit” doğrulaması
Y Bilek
Akdeniz Üniversitesi, 2015
12015
The Effects of Laxative Use on Rectum Volume and Doses During Radiotherapy in Patients With Prostate Cancer
E Duman, N Atabek, Y Bilek
Acta Oncologica Turcica 54 (2), 181-188, 2021
2021
Prostat Kanserli Hastaların Radyoterapi Planlamalarında VMAT ve D-IMRT Tekniklerinin Karşılaştırılması
Y Bilek, AFK Şahin, T Koca, N Tunçel
Türkiye Klinikleri. Tip Bilimleri Dergisi 39 (3), 263-270, 2019
2019
Prostat kanseri radyoterapi tedavi planlarında hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi ve dinamik yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniklerinin karşılaştırılması
Y Bilek
Akdeniz Üniversitesi, 2018
2018
The Effects of Laxative Use on Rectum Volume and Doses During Radiotherapy in Patients With Prostate Cancer Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanseri Hastalarında Tedavi Süresince …
E Duman, N Atabek, Y Bilek
Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanseri Hastalarında Tedavi Süresince Laksatif Kullanımının Rektum Hacim ve Dozlarına Etkisi
E Duman, N Atabek, Y Bilek
ACTA ONCOLOGICA TURCICA 54 (2), 181-188, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8