Yelda Ülker
Yelda Ülker
Unknown affiliation
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (EWOM) Kanalı Olarak Youtube Vloggerların Satın Alma Niyeti Oluşumundaki Rolü
s müftüoğlu, N Tosun, Y Ülker
Gümüşhane üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 9 (24), 231-254, 2018
92018
Reklam Yönetimi
NB Tosun, T Uraltaş, Nazlım, A Nas, B Özkaya, S Güdüm, B Ertürk, ...
72018
Kadınların, Televizyon Reklamlarında Erkek İmgesi Kullanımına Yönelik Tutumlarında Demografik Özelliklerinin Rolü
NB Tosun, Y Ülker
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 225-244, 2015
62015
Tüketicinin Demografik Özellikleri Bağlamında Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Marka Tutumundaki Rolü.
NB Tosun, Y Ülker
Ileti-s-im, 2018
32018
Hedef kitlesi kadın olan televizyon reklamlarında çekici ve kültürel kodları yansıtan erkek imgesi kullanımının marka tutumuna etkisi
Y Ülker
Marmara Üniversitesi, 2015
22015
Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları
B ÖZKAYA, Y ÜLKER
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (1), 115-128, 2020
12020
Markaların Helal Etiketi Kullanımının Satın Alma Davranışına Yansıması
Y ÜLKER
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (3), 802-814, 2020
2020
Değişen Kadın Rollerinin Kadınlara Yönelik Yapılan Reklamlara Yansıması
Y Ülker
Erciyes İletişim Dergisi 6 (2), 845-862, 2019
2019
Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem
Y Ülker
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (04), 142-159, 2019
2019
Hedonizm Bağlamında Teknolojik Ürünlerin Yarattığı Duygusal Tatmin
Y Ülker, M Dönmez, B Tosun, Nurhan
Conference: 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 393-414, 2019
2019
Rasyonel Faydanın Sağladığı Duygusal Tatmin
Y Ülker, MS Dönmez, N Tosun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 12 (2), 914-939, 2019
2019
Değişen Güzellik Kavramının Reklamlara Yansıması
AGY ÜLKER, NAS Alparslan, NB TOSUN
on Management and Social Sciences, 22, 2018
2018
GÖSTERİŞSİZ TÜKETİM KAVRAMI BAĞLAMINDA TÜKETİCİ ALGISI
N Tosun, Y Ülker
karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 (14), 1-18, 2017
2017
USING OF HOMOSEXUAL IMAGE IN ADS: CANADA AND TURKEY SAMPLES
NB TOSUN, KNT URALTAŞ, Y ÜLKER
14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENNIUM, 555, 2016
2016
Mağaza İmajının İkon Marka Algısına Yansıması
Y ÜLKER, NB TOSUN
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15