Yelda Ülker
Yelda Ülker
marmara üniversitesi araştırma görevlisi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Reklam Yönetimi
NB Tosun, T Uraltaş, Nazlım, A Nas, B Özkaya, S Güdüm, B Ertürk, ...
32018
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (EWOM) Kanalı Olarak Youtube Vloggerların Satın Alma Niyeti Oluşumundaki Rolü
s müftüoğlu, N Tosun, Y Ülker
Gümüşhane üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 9 (24), 231-254, 2018
22018
Hedef kitlesi kadın olan televizyon reklamlarında çekici ve kültürel kodları yansıtan erkek imgesi kullanımının marka tutumuna etkisi
Y Ülker
Marmara Üniversitesi, 2015
22015
Kadınların, Televizyon Reklamlarında Erkek İmgesi Kullanımına Yönelik Tutumlarında Demografik Özelliklerinin Rolü
NB Tosun, Y Ülker
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 225-244, 2015
22015
Tüketicinin Demografik Özellikleri Bağlamında Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Marka Tutumundaki Rolü
NB Tosun, Y Ülker
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 177-203, 2018
12018
Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları
B ÖZKAYA, Y ÜLKER
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (1), 115-128, 0
1
Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları
Y Ülker
2020
Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem.
Y Ülker
Celal Bayar University Journal of Social Sciences/Celal Bayar Üniversitesi …, 2019
2019
Değişen Kadın Rollerinin Kadınlara Yönelik Yapılan Reklamlara Yansıması
Y Ülker
Erciyes İletişim Dergisi 6 (2), 845-862, 2019
2019
Hedonizm Bağlamında Teknolojik Ürünlerin Yarattığı Duygusal Tatmin
Y Ülker, M Dönmez, B Tosun, Nurhan
Conference: 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 393-414, 2019
2019
Rasyonel Faydanın Sağladığı Duygusal Tatmin
Y Ülker, MS Dönmez, N Tosun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 12 (2), 914-939, 2019
2019
ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (EWOM) KANALI OLARAK YOUTUBE VLOGGERLARIN SATIN ALMA NİYETİ OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ.
S Müftüoğlu, NB Tosun, Y Ülker
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2018
2018
Değişen Güzellik Kavramının Reklamlara Yansıması
AGY ÜLKER, NAS Alparslan, NB TOSUN
on Management and Social Sciences, 22, 2018
2018
GÖSTERİŞSİZ TÜKETİM KAVRAMI BAĞLAMINDA TÜKETİCİ ALGISI
N Tosun, Y Ülker
karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 (14), 1-18, 2017
2017
USING OF HOMOSEXUAL IMAGE IN ADS: CANADA AND TURKEY SAMPLES
NB TOSUN, KNT URALTAŞ, Y ÜLKER
14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENNIUM, 555, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15