Follow
Emel Güler
Title
Cited by
Cited by
Year
Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013
A Bozkurt, E Akgun-Ozbek, S Yilmazel, E Erdogdu, H Ucar, E Guler, ...
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (1 …, 2015
5282015
Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma
E Güler
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 1 (2), 82-101, 2015
652015
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma: Rozet Kullanımı
C Güler, E Güler
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 125-130, 2015
522015
Akıllı Ekranlarda Mobil Sağlık Uygulamaları
E Güler, G Eby
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education …, 2015
432015
Mobil Cihazlar için Etkileşimli e-Kitap Tasarım Araçları
S Gümüş, E Güler, C Güler, Ö Erorta Özöğüt
XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, 7-9, 2012
272012
Design Criteria for Interactive E-Books and Interactive Content Based Teaching Apps for Learners with Autism Spectrum Disorder
S Bozkurt, A., Sani Bozkurt, S., Caliskan, H., Guler, E., Dincer, G. D., Sezgin
International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2015 …, 2015
12*2015
Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi
S Uğur, E Güler, H Yıldırım, G Kurubacak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 5-11, 2018
112018
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında esneklik
E GULER
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 75-95, 0
11*
Using Artificial Intelligence in Massive Open Online Courses: A Conceptual View to Wise MOOCs
E Guler, B Karatop
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, 116-133, 2019
62019
Design Criteria for Digital Books for Individuals with Special Needs: Needs of Hearing Impaired, Visually Impaired and Orthopedically Handicapped Individuals
H Caliskan, A Bozkurt, GD Dincer, E Guler, S Sezgin
EDULEARN16 Proceedings, 5980-5987, 2016
62016
Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği
E Güler, ME Mutlu
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 72-77, 2013
52013
Açık ve uzaktan esnek öğrenme ortamlarında yapay zeka tekniğiyle strateji karar modelinin oluşturulması
E GULER
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
42020
Çevrimiçi öğrenenlerin sözsüz iletişim unsurlarını kullanma sıklıkları ve topluluk olma duyguları arasındaki etkileşim
E Göksal
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
42008
Açıköğretim Sisteminde öğrenenlerin canlı derslere ilişkin görüşleri
Ö Öztürk, Ö Erorta, E Güler, YZC UĞURHAN
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 9 (1), 337-355, 2023
12023
Açık ve Uzaktan Esnek Öğrenme Ortamlarında Yapay Zeka
B Karatop, E Güler
Eğitimde Zeki ve Esnek Teknolojiler, 55-67, 2021
2021
İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Stratejik Kavramların Açık ve Uzaktan Öğrenme Bağlamında Yapılandırılması
B Karatop, E Güler
İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Araştırmalar ve Uygulamalar, 223-234, 2020
2020
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen Destek Hizmetleri: eKampüs Sistemi
E Güler, A Karadeniz
INTERNATIONAL OPEN DISTANCE LEARNING CONFERENCE 2019, 409-414, 2019
2019
İş Yaşamında Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Rolü
E GULER
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bireysel Farklılıklar 1, 187-204, 2017
2017
CONTENT PRODUCTION FOR E-LEARNING ENVIRONMENTS WITH HTML5
C Guler, S Gumus, E Guler
EDULEARN12 Proceedings, 1515-1518, 2012
2012
Comparison of the Tools For Interactive e-book Content Development
E Guler, C Guler, S Gumus
EDULEARN12 Proceedings, 1191-1195, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20