Emel Güler
Title
Cited by
Cited by
Year
Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013
A Bozkurt, E Akgun-Ozbek, S Yilmazel, E Erdogdu, H Ucar, E Guler, ...
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (1 …, 2015
3622015
Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma
E Güler
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 1 (2), 82-101, 2015
342015
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma: Rozet Kullanımı
C Güler, E Güler
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 125-130, 2015
292015
Akıllı Ekranlarda Mobil Sağlık Uygulamaları
E Güler, G Eby
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education …, 2015
272015
Mobil Cihazlar için Etkileşimli e-Kitap Tasarım Araçları
S Gümüş, E Güler, C Güler, Ö Erorta Özöğüt
XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, 7-9, 2012
182012
Design Criteria for Interactive E-Books and Interactive Content Based Teaching Apps for Learners with Autism Spectrum Disorder
S Bozkurt, A., Sani Bozkurt, S., Caliskan, H., Guler, E., Dincer, G. D., Sezgin
International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2015 …, 2015
92015
Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi
S Uğur, E Güler, H Yıldırım, G Kurubacak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 5-11, 2018
72018
Design Criteria for Digital Books for Individuals with Special Needs: Needs of Hearing Impaired, Visually Impaired and Orthopedically Handicapped Individuals
H Caliskan, A Bozkurt, GD Dincer, E Guler, S Sezgin
EDULEARN16 Proceedings, 5980-5987, 2016
52016
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında esneklik
E GULER
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 75-95, 0
5*
Using Artificial Intelligence in Massive Open Online Courses: A Conceptual View to Wise MOOCs
E Guler, B Karatop
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, 116-133, 2019
42019
Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği
E Güler, ME Mutlu
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 72-77, 2013
42013
Çevrimiçi öğrenenlerin sözsüz iletişim unsurlarını kullanma sıklıkları ve topluluk olma duyguları arasındaki etkileşim
E Göksal
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
32008
Açık ve uzaktan esnek öğrenme ortamlarında yapay zeka tekniğiyle strateji karar modelinin oluşturulması
E GULER
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
2020
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen Destek Hizmetleri: eKampüs Sistemi
E Güler, A Karadeniz
INTERNATIONAL OPEN DISTANCE LEARNING CONFERENCE 2019, 409-414, 2019
2019
İş Yaşamında Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Rolü
E GULER
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bireysel Farklılıklar 1, 187-204, 2017
2017
CONTENT PRODUCTION FOR E-LEARNING ENVIRONMENTS WITH HTML5
C Guler, S Gumus, E Guler
EDULEARN12 Proceedings, 1515-1518, 2012
2012
Comparison of the Tools For Interactive e-book Content Development
E Guler, C Guler, S Gumus
EDULEARN12 Proceedings, 1191-1195, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17