cagatay basarir
cagatay basarir
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Verified email at bandirma.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of factors affecting the price of gold: A study of MGARCH model
C Toraman, Ç Basarir, MF Bayramoglu
Business and economics research journal 2 (4), 37, 2011
732011
CAUSAL INTERACTIONS BETWEEN CO2 EMISSIONS, FINANCIAL DEVELOPMENT, ENERGY AND TOURISM
Ç Başarır, YN Çakır
Asian Economic and Financial Review 5 (11), 1227-1238, 2015
542015
Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And …
Ç BAŞARIR, M Keten
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 369-380, 2016
302016
Effects of crude oil price changes on sector indices of Istanbul stock exchange
C Toraman, C Basarir, MF Bayramoglu
European Journal of Economic and Political Studies 4 (2), 109-124, 2011
282011
The long run relationship between stock market capitalization rate and interest rate: Co-integration approach
C Toraman, Ç Başarir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 143, 1070-1073, 2014
242014
KREDİ TEMERRÜT TAKASI İLE MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
M Keten, Ç Başarır, Y Kılıç
17. Finans Sempozyumu, 2013
17*2013
An Analysis of the Relationship Between Crude Oil Prices, Current Account Deficit and Exchange Rate
Ç Başarır, ME Erçakar
International Journal of Economics and Finance 8 (11), 2016
162016
KORKU ENDEKSİ (VIX) İLE BIST 100 ARASINDAKİ İLİŞKİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ
Ç BAŞARIR
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 19 (2), 177-191, 2018
152018
Stock market development and economic growth in developing countries: an empirical analysis for Turkey
MC Kırankabeş, Ç Başarır
152012
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIKLARININ BELİRLENMESİ: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ1
Ç Başarır, AY SARIHAN
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 (4 (Ek Sayı)), 143-162, 2017
142017
The prediction of precious metal prices via artificial neural network by using RapidMiner
U Çelik, Ç Başarır
Alphanumeric Journal 5 (1), 45-54, 2017
122017
İnsan kaynakları yönetiminde etiksel ilkelerin yerleştirilmesi ve bir uygulama
Ç Başarır
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
122006
Financial Stability Analysis in Banking Sector: A Stress Test Method
Ç BAŞARIR, C Toraman
82014
VOLATILITY STRUCTURE OF STOCK PRICE INDEX AND EXCHANGE RATES: CASUALITY ANALYSIS FOR TURKEY
Ç Başarır
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (24), 330-349, 2018
72018
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi
YDDMF Bayramoğlu, YDDÇ Başarır
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 135-144, 2016
72016
The Relationship Between Selected Financial and Macroeconomic Variables with Consumer Confidence Index
Ç BAŞARIR, İM BİCİL, Ö YILMAZ
Journal of Yaşar University 14, 173-183, 2019
62019
BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
O Şahin, Ç Başarir
Yönetim Bilimleri Dergisi 17 (33), 211-229, 2019
62019
Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Panel Eşbütünleşme Analizi
Ç Başarır, ME Erçakar
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (1), 39-50, 2017
62017
International diversified portfolio optimization with artificial neural networks: An application with foreign companies listed on NYSE
MF Bayramoglu, C Basarir
Machine Learning Techniques for Improved Business Analytics, 201-223, 2019
52019
Relationship Between Financial Performance Of Banks and Stock Revenues: Panel Data Analysis
Ç Basarir, Y Ülker
Journal of Applied Finance and Banking 5 (5), 171, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20