Follow
Hilal Uysal, Assistant Professor,PhD,RN.
Hilal Uysal, Assistant Professor,PhD,RN.
Istanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Internal Medicine Nursing
Verified email at iuc.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of individual training and counselling programme for patients with myocardial infarction over patients’ quality of life
H Uysal, Ş Özcan
International journal of nursing practice 18 (5), 445-453, 2012
342012
İç hastalıkları hemşireliği
N Enç, G Can, Z Tülek, H Uysal, M Demir, HÖ Alkan
Nobel Tıp Kitabevleri, 2017
282017
The effect of individual education on patients’ physical activity capacity after myocardial infarction
H Uysal, Ş Ozcan
International Journal of Nursing Practice 21 (1), 18-28, 2015
272015
A Turkish version of myocardial infarction dimensional assessment scale (TR-MIDAS): reliability–validity assesment
H Uysal, Ş Ozcan
European Journal of Cardiovascular Nursing 10 (2), 115-123, 2011
222011
Influence of breathing exercise education applied on patients with heart failure on dyspnoea and quality of sleep: A randomized controlled study
HO Alkan, H Uysal, N Enç, Z Yigit
International Journal of Medical Research & Health Sciences 6 (9), 107-113, 2017
162017
Kronik Böbrek Yetersizliğinde Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu.
H UYSAL, C Karataş
Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing 4 (2), 2017
152017
Kardiyak arrest ve hemşirelik bakımı
A KAPSAM, NM YÜKLENİR, İT HAKKI
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 1, 19-27, 2010
152010
Universite Ogrencilerinin Beslenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Degerlendirilmesi/Assessment of Nutritional Status and Sleep Quality of University Students
H Uysal, MY Ayvaz, HB Oruçoglu, E Say
Journal of Turkish Sleep Medicine 5 (2), 31-40, 2018
142018
Awareness about preventable cardiovascular risk factors of students attending Faculties of Nursing and Literature/Hemsirelik ve Edebiyat Fakültesi ögrencilerinin önlenebilir …
H Uysal, N Enç, Y Cenal, A Karaman, C Topuz
The Anatolian Journal of Cardiology 13 (7), 728, 2013
132013
Adaptation of Myocardial Infarction Dimensional Assessment Scale to Turkish: a validity and reliability study
H Uysal, S Ozcan, N Enc
Türk Kardiyol Dern Arş 37, 543-50, 2009
112009
Hemşirelerin indirekt arteriyel kan basıncı ölçümüne ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerinin değerlendirilmesi, Ege Üni
H Uysal, N Enç
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 21 (1), 47-61, 2005
112005
A Turkish version of the cardiac patients’ learning needs inventory; Patient questionnaire (TR-CPLNI): Reliability-validity assessment
H Uysal, N Enç
International Journal of Caring Sciences 5 (3), 264-279, 2012
102012
Hemşirelik öğrencilerinin bilgisayar ve bilişim teknolojileri hakkındaki farkındalıklarının değerlendirilmesi
H Uysal, M Yıldız, M Dinçer, Z Eybek
GOP Taksim EAH JAREN 3 (3), 153-162, 2017
92017
Kritik durumdaki hastanın transferi
H Uysal
Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi 1 (1), 2010
92010
Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Uyumu İçin Motivasyonel Görüşme
H Uysal, N Enç
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi 3 (3), 33-38, 2012
82012
Miyokart Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Uysal, Ş Özcan, N Enç
Turk Kardiyol Dern Arş 37 (8), 543-50, 2009
82009
Assessment of dietary habits in patients with chronic heart failure
H Uysal, HÖ Alkan, ENÇ Nuray, Z Yigit
Journal of Nursing Research 28 (1), e65, 2020
72020
Current approaches to complementary and alternative medicine in cardiovascular diseases
H Uysal
Journal of Cardiovascular Nursing 7 (Sup 2), 69-83, 2016
72016
Kardiyovasküler hastalıklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp konusunda güncel yaklaşımlar
H Uysal
Journal of Cardiovascular Nursing 7 (2), 69-83, 2016
72016
Oksijen tedavisi ve hemşirelik bakımı
H Uysal
Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Derg 25 (1), 40-44, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20