TUĞBA SINMAZ
TUĞBA SINMAZ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
AKCİĞER VE KALP NAKİLLERİNDE BAKIMIN YÖNETİMİ
T Sınmaz, SD Öztekin
Organ Nakilleri ve Hemşirelik Bakımı - 2021, 56-66, 2021
2021
KOLOREKTAL KANSERLERDE PALYATİF BAKIM
T Sınmaz, A Özbaş
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi …, 2020
2020
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Yorgunluk Düzeyi ile Uyku Kalitesinin İlişkisi
C BOZKURT, A Berna, T SINMAZ
Osmangazi Tıp Dergisi, 2020
2020
Lomber disk hernisi ameliyatı geçiren hastaların ameliyat sonrası erken dönemde yaşadıkları ağrı deneyimi ve ağrı yönetiminden duydukları memnuniyetin belirlenmesi
T Sınmaz
Uludağ Üniversitesi, 2018
2018
ASSESSMENT OF FIRST AID APPLICATIONS THAT PRESENT ON WEB PAGES ACCORDING TO THE LATEST GUIDELINES
T SINMAZ, N Akansel
International Journal of Health Services Research and Policy 3 (2), 61-72, 2018
2018
LOMBER DİSK HERNİSİNE BAĞLI KRONİK AĞRIDA HASTALARIN KULLANDIKLARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN BİRİ: BİTKİ TERAPİ
T SINMAZ
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6