İrfan ERDOĞAN
İrfan ERDOĞAN
Research Assistant Dr., Necmettin Erbakan University
Verified email at konya.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme
İ Erdoğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
52012
Yansıtıcı Düşünmenin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları
İ Erdoğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış …, 2017
22017
Türkiye'de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması
İ Erdoğan, S İder
Mütefekkir 3 (6), 445-464, 2016
12016
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi
İ Erdoğan
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 15 (2), 322-342, 2015
12015
Intercultural Sensitivity and Ethnocentrism Levels of Theology Students in a Turkish University Sample
I Erdogan, M Okumuslar
Religions 11 (5), 237, 2020
2020
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Çok Kültürlülük Algılarının İncelenmesi: Konya Örneği
İ Erdoğan
Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü, 131-136, 2017
2017
İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri
İ Erdoğan, MF Turanalp
Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları 2, 293-306, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7