Follow
Klevis Kolasi
Klevis Kolasi
Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Political Sciences, Ankara
Verified email at ankara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Soğuk Savaş’ın barışçıl olarak sona ermesi ve uluslararası ilişkiler teorileri
K Kolasi
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 68 (02), 149-179, 2013
662013
The Curious Case of Albanian Nationalism: the Crooked Line from a Scattered Array of Clans to a Nation-State
J Rrapaj, K Kolasi
The Turkish Yearbook of International Relations 44, 185-228, 2013
232013
Eleştirel Teori ve Güvenlik: Kimin İçin Güvenlik?
K Kolasi
Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı: Teorik Değerlendirmeler, 121-154, 2014
222014
Savaşın Değişen Niteliği ve Jus ad bellum ve Jus in bello’ya Etkisi
K Kolasi
İnsan Hakları Yıllığı 35, 1-29, 2017
142017
Eleştirel Teori, Hegemonya ve Güvenlik
V Yaramış, K Kolasi
Mehmet Şahin (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorileri: Temel Kavramlar …, 2014
122014
Postyapısalcılığın söylemsel ontolojisinin eleştirisi: uluslararası ilişkilerde söylem dışı alan ve eleştirel gerçekçilik
K Kolasi
Uluslararası İlişkiler Dergisi 17 (65), 83-100, 2020
82020
Uluslararası ilişkilerde sosyal ontoloji kavrayışının meta-teorik eleştirisi
K Kolasi
Uluslararası İlişkiler Dergisi 15 (59), 3-18, 2018
82018
ABD’nin Almanya politikası ve yapısal belirleyenler: Savaş sonrası güç asimetrisi ve hegemonik düzen inşası
Ö Çınar, K Kolasi
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 15 (2), 125-160, 2016
72016
Uluslararası Politikanın Yapısal Teorisi
K Kolasi
72016
Uluslararası ilişkiler teorisinde bilimsel realizm ve yapı kavramı
K Kolasi
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 73 (4), 931-958, 2018
52018
Emancipation
K Kolasi
The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan …, 2019
32019
Offshore balancing
K Kolasi
The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Palgrave Macmillan …, 2019
32019
Uluslararası İlişkilerde Postyapısalcılığın Katkıları ve Sınırları
K Kolasi
Uluslararası İlişkiler Teorileri: Temel Kavramlar, 281-326, 2014
32014
Structuration theory
K Kolasi
The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan …, 2020
22020
Uluslararası İlişkiler Teorileri Çerçevesinde ABD Hegemonyası Tartışmaları
K KOLASİ
Ankara, 0
1
Bölgesel Düzen Anlayışında Değişim: Hegemonik Bölgeselcilikten Yeni Bölgeselciliğe Geçiş
K KOLASİ, A AKDEVELİOĞLU, Ö Çınar
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 78 (3), 583-604, 2023
2023
The Political Economy of Passive Revolution in Albania: The Neoliberal Paradox and Transformation-Democratization Nexus
J Rrapaj Kolasi, K Kolasi
Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 1-19, 2023
2023
The Still Enlightened
H Ongur, K Kolasi
NATIONALITIES PAPERS-THE JOURNAL OF NATIONALISM AND ETHNICITY 51 (3), 2023
2023
The Still Enlightened “Late-Comers”: A Comparison between the Proto-Modernist Nationalisms of Guiseppe Mazzini and Ziya Gökalp
HÖ Ongur, K Kolasi
Nationalities Papers, 1-18, 2022
2022
ABD Dış Politikasının Eleştirel Politik Ekonomisi: ABD Hegemonyasının Toplumsal Kaynakları
K Kolasi
F. Yalvaç ve Y. Erçandırlı (der.), Eleştirel Uluslararası Politik Ekonomi …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20