Fatmanur Aksöz
Fatmanur Aksöz
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
1929 DÜNYA İKTİSADİ KRİZİ, OTORİTERLEŞEN DEVLETLER VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI
B GÜNGÖR, F AKSÖZ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25 (1), 33-52, 2021
2021
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Niteliklerine ve Ailelerinin Tutumlarına Göre Farklılıkları
B GÜNGÖR, F AKSÖZ
KONGRE ONURSAL BAŞKANI/HONORARY HEAD OF CONGRESS, 55, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–2