Takip et
Ahmet AKIN
Ahmet AKIN
Oglethorpe University
oglethorpe.edu üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Factors affecting the capital structure: New evidence from GCC countries
AR Khaki, A Akin
Journal of International Studies 13 (1), 9-27, 2020
642020
Drivers of corporate social responsibility disclosures: Evidence from Turkish banking sector
A Akin, I Yilmaz
Procedia Economics and Finance 38, 2-7, 2016
442016
A comparative performance analysis of foreign and domestic manufacturing companies in Turkey
E Basti, N Bayyurt, A Akin
European Journal of Economic and Political Studies 4 (2), 127-139, 2011
402011
The professional service firm (PSF) in a globalised economy: A study of the efficiency of securities firms in an emerging market
M Demirbag, M McGuinness, A Akin, N Bayyurt, E Basti
International Business Review 25 (5), 1089-1102, 2016
362016
Managerial and technical inefficiencies of foreign and domestic banks in Turkey during the 2008 global crisis
A Akin, N Bayyurt, S Zaim
Emerging Markets Finance and Trade 49 (3), 48-63, 2013
292013
The comparative productivity of the Foreign-owned companies in Turkey: A Malmquist productivity index approach
E Basti, A Akin
International research journal of Finance and Economics 22, 1450-2887, 2008
272008
Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi
A Coşkun, A Akın
Seçkin Yayıncılık 1, 2009
222009
Determinants of bank efficiency in Turkey: a two stage data envelopment analysis
A Akin, M Kiliç, S Zađm
International Symposium on Suistainable Development, 32-41, 2009
202009
Effects of foreign acquisitions on the performance of securities firms: evidence from Turkey
N Bayyurt, A Akın
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 156-161, 2014
112014
AN ASSESSMENT OF TRADING BEHAVIOUR AND PERFORMANCE OF FOREIGN INVESTORS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE.
A Akin, E Basti
Transformation in Business & Economics 7, 2008
82008
Does innovation capital mediate the link between human capital investment and financial performance? An international investigation
C Kuzey, MS Dinc, A Akin, H Zaim
Journal of East-West Business 28 (3), 201-228, 2022
72022
Mode of Entry and the Performance of Foreign Banks: Evidence from Turkish Banking Industry
A AKIN, N BAYYURT
Eurasian Journal of Business and Economics 9 (17), 153-164, 2016
62016
BANKA SATIN ALMALARININ HEDEF BANKALARIN PERFORMANSINA OLAN ETKİLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
M Kılıç, A Akın
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (3), 229-255, 2008
62008
Performance of VaR in Assessing Risk: Evidence from the Istanbul Stock Exchange.
M Orhan, A Akin
Journal of Economic & Social Research 13 (1), 2011
52011
Şirket borçlarını değerlemede opsiyon fiyatlandırma teorisinin kullanımı: yapısal yaklaşım
A Akın
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 167-174, 2006
42006
Gender Diversity, Environmental Performances, and the Role of Countries' Development Status
MM Sraieb, A Akin
The Emerald Handbook of Women and Entrepreneurship in Developing Economies …, 2021
22021
Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörünün Verimliliğine Etkileri”
A Akın, M Kılıç, S Zaim
13. Ulusal Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, 219-224, 2009
22009
2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN ARACI KURUMLARIN KÂRLILIKLARINA VE VERİMLİLİKLERİNE ETKİLERİ.
A AKIN
Journal of Academic Studies 12 (46), 2010
2010
Yatırım Projelerinde Reel Opsiyonlar Yaklaşımının Kullanımı.
A Akin
Journal of Academic Studies 8 (31), 2006
2006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19