Follow
Abdülhamit  ÇALI
Abdülhamit ÇALI
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Verified email at lokmanhekim.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hastanede yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmaların biyofilm formasyon aktiviteleri
A Çalı, C Çelik, U Tutar, MZ Bakıcı
Kocaeli Tıp Dergisi 7 (3), 82-88, 2018
12018
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KONUMLARININ VERİLEN EĞİTİME GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
ÖÜN BAYER, ÖGA Çalı, Y UZUNTARLA, ÖÜDV Özkan
2022
Bakteriyel Biyofilm: Biyofilm ile İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi
A ÇALI
Journal of Social and Analytical Health 1 (1), 22-28, 2021
2021
Biofilm Formation Activities of Isolated Microorganisms from Hospitalized Patients
A Çalı, C Çelik, U Tutar, MZ Bakıcı
Kocaeli Medical Journal 7 (3), 82-88, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4