Takip et
Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye bağlaminda öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler
NT Bümen, A Ateş, E Çakar, G Ural, V Acar
Milli Eğitim Dergisi 42 (194), 31-50, 2012
2762012
Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
A Ateş, E Altun
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (3), 125-145, 2008
2322008
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
Ö Demirel, E Altun, A Ateş, U Başboğaoğlu
Pegem A Yayıncılık, 2007
1452007
Student teachers’ satisfaction for blended learning via Edmodo learning management system
A Ateş Çobanoğlu
Behaviour & information technology 37 (2), 133-144, 2018
642018
Developing ICT skills of visually impaired learners
Ö Şimşek, E Altun, A Ateş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4655-4661, 2010
612010
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının sorunları ve geleceğe yönelik kaygıları
E Altun, A Ateş
İlköğretim Online 7 (3), 680-692, 2008
61*2008
Developing an interactive virtual chemistry laboratory enriched with constructivist learning activities for secondary schools
E Altun, B Demirdağ, B Feyzioğlu, A Ateş, İ Çobanoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1895-1898, 2009
602009
Do Turkish student teachers feel ready for online learning in post-covid times? A study of online learning readiness
AA Cobanoglu, I Cobanoglu
Turkish Online Journal of Distance Education 22 (3), 270-280, 2021
452021
The reflections of student teachers on project based learning and investigating self evaluation versus teacher evaluation
M Başbay, A Ateş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 242-247, 2009
442009
Eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Ateş
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 0
42*
The Effects of Computer Assisted English Instruction on High School Preparatory Students' Attitudes towards Computers and English.
A Ates, U Altunay, E Altun
Online Submission 2 (2), 97-112, 2006
382006
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ
ŞN Yıldız, F Sarsar, AA Çobanoğlu
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (60), 76-86, 2017
332017
Investigating preservice computer teachers’ attitudes towards distance learning regarding various variables
A Ateş, E Altun
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty 28 (3), 125-145, 2008
332008
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğrencilerinin öğrenme biçemleri ve öğrenme tercihleri
A Ateş, E Altun
Eurasian Journal of Educational Research 30, 1-16, 2008
292008
Learning styles and preferences for students of computer education and instructional technologies
A Ateş, E Altun
Eurasian Journal of Educational Research 30, 1-16, 2008
272008
Kimya öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik algıları: İzmir ili örneği
B Feyzioğlu, B Demirdağ, A Ateş, I Çobanoğlu, E Altun, M Akyıldız
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 11 (2), 1005-1029, 2011
262011
Investigating prospective computer teachers’ perceptions on e-learning
İ Çobanoğlu, A Ateş, U İliç, E Yılmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1460-1463, 2009
242009
The Effect of Blended Learning on Students’ Achievement, Perceived Cognitive Flexibility Levels and Self-Regulated Learning Skills.
A Ates Cobanoglu, B Yurdakul
The Journal of Education and Practice 5 (22), 176- 196, 2014
232014
Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Erişilerine, Algıladıkları Bilişsel Esneklik Düzeylerine ve Özdüzenleyici Öğrenme Becerilerine Etkisi
AA Çobanoğlu
22*2013
Students’ views on laboratory applications: Izmir sample
B Feyzioğlu, B Demirdağ, A Ateş, İ Çobanoğlu, E Altun, M Akyıldız
Elementary Education Online 10 (3), 1208-1226, 2011
212011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20