Follow
Önder Dorak
Önder Dorak
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kantil regresyon ve en küçük kareler yöntemlerinin karşılaştırılması: Bir uygulama denemesi
Ö Dorak
PQDT-Global, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.