Follow
Önder Dorak
Önder Dorak
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kantil Regresyon ve En Küçük Kareler Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir Uygulama Denemesi
Ö Dorak
PQDT-Global, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.