Follow
Müge Yüce (PhD)
Title
Cited by
Cited by
Year
SİYASETİN FİNANSMANI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
M Yüce
102011
Baskıcı ve Dışlayıcı Han Milliyetçiliğinin Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)’da Yansımaları
G Şeker Aydın, M Yüce
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (4), 2652 - 2666, 2020
5*2020
China’s Hard Power versus Soft Power in Central Asia: An Analysis of the ‘One Belt-One Road Initiative’ as a Soft Power Instrument
MY Gülşen Aydın
Caucasus International 8 (2), 63-76, 2018
5*2018
Çin’in Afrika Kriz Bölgelerindeki Dış Politikasının Analizi: Darfur ve Güney Sudan Örnekleri
RK Karaca, M Yüce
Siyasal: Journal of Political Sciences 29 (1), 1-32, 2020
42020
The Analysis of the Regional Sub-Systems” in International Relations: South and East Asia as a Regional Sub-System
RK Karaca, Y Müge
Gazi Akademik Bakış 11 (21), 157-182, 2017
42017
Arap Baharı sonrası Ortadoğu’da güç politikaları: Çin dış politikasının bölge siyasetine etkileri
M Yüce
Işık Üniversitesi Yayınları, 2016
32016
Güneydoğu Asya’da Bölgesel Siyasetin Temel Dinamikleri Kapsamında Myanmar Dış Politikasının Analizi
Y Müge
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (2 …, 0
1
Hegemonyada Karşılıklı Bağımlılık Teorisi Kapsamında Çin’in Suudi Arabistan ve İran ile İlişkilerinin Analizi
Y Müge, S ERKAN
Güvenlik Stratejileri Dergisi 19 (45), 333-362, 2023
2023
Geniş Karadeniz Havzasında Gelişen Çin-Rusya İş Birliği: Esnek ve Kırılgan İttifak Dönemi
M YÜCE
KARADENİZ: 2021 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler,, 4435-454, 2022
2022
The EU-Led Multilateral Dialogue for the Eastern Mediterranean and Turkey
MY Ragıp Kutay KARACA
The EU and the Eastern Mediterranean: The Multilateral Dialogue Option, 86-90, 2021
2021
The Effect of Sociopolitical Factors on Women Entrepreneurship: An Analysis on China
M YÜCE
Regional Differences in Women Entrepreneurship, 209-224, 2021
2021
Geniş Karadeniz Havzasında Çin'in Yeniden Konumlanma Stratejisi-2020
M YÜCE
Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, 412-439, 2021
2021
ÇİN DIŞ POLİTİKASINDA ORTADOĞU’NUN DEĞİŞEN KONUMU: ARAP BAHARI SONRASI BÖLGESEL GELİŞMELER ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
MY Süleyman ERKAN
Bölgesel Araştırmalar Dergisi 4 (1), 11-44, 2020
2020
Hint Alt Kıtasında Bölünmeye Yol Açan Faktörlerin Değerlendirilmesi
MY Ragıp Kutay Karaca
Uluslararası İlişkilere Tarihsel Bakış, 517-544, 2019
2019
Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı
A Ünver, MT Çağlar, S Demiralp Yılankaya, HA Ünver, Ö Kayhan Pusane, ...
Işık Üniversitesi Yayınları, 2016
2016
Kitap İncelemesi: Türkiye’nin Kimlikleri: Din, Dil, Etnisite, Milliyet, Devlet ve Medeniyet
Y Müge
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 173-178, 2014
2014
ULUSLARARASI SİSTEMDE DEĞİŞİM VE TERÖRİZM: KAVRAMSAL BELİRSİZLİK
RK KARACA, Y Müge
TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ, 25, 0
Mehmet Sait Dilek, Sorularla Amerikan Devrimi, Eğitim Yayınevi, Konya 2020, 127 S.
Y Müge
Bölgesel Araştırmalar Dergisi 4 (2), 289-292, 0
Mehdi Parvizi AMINEH and Henk HOUWELING, Central Eurasia in Global Politics: Conflict, Security and Development
Y Müge
Uluslararası İlişkiler Dergisi 15 (59), 161-163, 0
Sustainable Economic Growth and Energy Security in China: Implications on Regional Economic Order
T Sahinoğlu, M Yüce
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20