Fuat Ustakara
Fuat Ustakara
Doçent Doktor, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
gantep.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türk Toplumunda Kahvehane Ve Kafelerdeki İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması (Gaziantep İli Örneği)
M Yağbasan, F Ustakara
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 233-260, 2008
232008
Kamuda Bir Yapılanma Dönüşümü Olarak E-Devlet Ve E-Yönetişim İlişkisi Üzerine
KC Doğan, F Ustakara
Global Journal of Economics and Business Studies, 1-11, 2013
192013
Y Kuşağının Bir Gözetim Mekanizması Olarak Sosyal Ağlar Üzerine Algısı: Gaziantep Üniversitesi Araştırması
F Ustakara, E Türkoğlu
Turkish Studies 10 (10), 939-958, 2015
152015
Kent Markalama: Stratejik İletişim Bağlamında Marka Şehir Projesi
F Ustakara
Stratejik İletişim Bağlamında Marka Şehir Projesi, Konya: Sebat Ofset …, 2015
122015
Halkla İlişkiler Ve Psikoloji İlişkisi Üzerine
F Ustakara
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 1 (1), 170-185, 2011
122011
Spor Kulüpleri Ve Marka: İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma
F Ustakara, M Aydemir
Journal of Yasar University 11 (41), 16-29, 2016
62016
Markaların Yeni Gözetim Araçları: Halkla İlişkiler Fonksiyonelliğinde Sosyal Ağlar
F Ustakara
Yeni Medya Üzerine 2, 333-351, 2014
62014
Küreselleşmenin Sürükleyici Gücü Halkla İlişkiler Ve Halkla İlişkileri Dönüştüren Küreselleşme
F Ustakara
Global Media Journal: TR Edition 5 (9), 338-351, 2014
62014
Diyalog Teorisi Çerçevesinde İnternet Tabanlı İletişim Üzerine Bir Değerlendirme: Halkla İlişkiler Ajanslarının Web Stratejileri Üzerine Bir İçerik Analizi
C Becan, F Ustakara
Selçuk İletişim 10 (1), 64-84, 2017
5*2017
Şeytanın Avukatı’ndan Başkanın Adamları’na: Asimetrik İletişim Ve Spin Döngüsünde Gerçeklik Üretimi
F Ustakara, M Aydemir
Selçuk İletişim 9 (1), 72-93, 2015
52015
The change in the perception of public relations in the public sector: From Publicity to consensus building?
F Ustakara, K Mavnacıoğlu, S Görpe
EUPRERA Congress, 20-22 September 2012, Istanbul, 2012
42012
Dijital Aktivizm Bağlamında Artvin Cerattepe Olayları Üzerine Bir İçerik Analizi
A Korkmaz, F Ustakara, U Aydın
Akdeniz İletişim Dergisi, 57-76, 2018
32018
Bir Halkla İlişkiler Anlayışı Olarak Kurumsal Vatandaşlık
F Ustakara
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 1 (1), 7-15, 2016
3*2016
Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Marka İletişimine Katkısı
F Ustakara, S , Tuğcu
1. Uluslararası İletişim Bilimi Ve Medya Araştırmaları Kongresi, 12-15 Mayıs …, 2014
22014
Hegemonya-Müzakere İkilemi Bağlamında Halkla İlişkilere Yönelik Algı Araştırması
F Ustakara
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
22013
Türk Devlet Geleneğinde Bir Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Vakıf Müessesesi
F Ustakara
Selçuk İletişim 12 (1), 465-474, 2019
12019
Toplumsal İletişim Kurumu Olarak Kahvehanelere Dair Bir Araştırma: Gaziantep Örneği
F Ustakara, E Burhan
Erciyes İletişim Dergisi 5 (2), 210-226, 2017
12017
Ağ Teknolojisinin Gelişimiyle Kamuların Halkla İlişkiler İşlevselliğine Yönelik Algıları: Gaziantep Araştırması
F Ustakara
E-Journal of New World Sciences Academy 10 (2), 51-68, 2015
1*2015
Kişilerarası İletişimle Bağlantılı Renk Olgusunun Bireysel Çağrışım Boyutuna Yönelik Bir Alan Araştırması: Gaziantep Örneği
F Ustakara
Selçuk İletişim 6 (4), 138-154, 2011
12011
Sivil Anayasa Oluşturma Sürecinde Kitle İletişim Araçlarının Kamuoyu Oluşturma Fonksiyonu
F Ustakara
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
12008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20