Takip et
Suat Çelik
Suat Çelik
Diğer adlarSuat Celik
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Karma yöntem araştırmalarına giriş
JW Creswell, M Sözbilir, S Çelik
Pegem Akademi, 2017
6132017
Aktif öğrenme stratejileri üzerine bir derleme çalışması
S Çelik, E Şenocak, S Bayrakçeken, Y Taşkesenligil, K Doymuş
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 155-185, 2005
1232005
The effect of a ‘science, technology and society’course on prospective teachers’ conceptions of the nature of science
S Celik, S Bayrakçeken
Research in Science & Technological Education 24 (2), 255-273, 2006
962006
Chemical literacy levels of science and mathematics teacher candidates
S Celik
Australian Journal of Teacher Education (Online) 39 (1), 1-15, 2014
922014
İLKÖĞRETİM OKUL ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONLARI: FARKLILIKLARIN VE SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI
Ö Barlı, B Bilgili, S Çelik, S Bayrakçeken
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 391-417, 2005
852005
An exploratory study on the perspectives of prospective computer teachers following project-based learning
S Karaman, S Celik
International Journal of Technology and Design Education 18, 203-215, 2008
782008
The Influence of an Activity-Based Explicit Approach on the Turkish Prospective Science Teachers’ Conceptions of the Nature of Science
S Celik, S Bayrakceken
Australian Journal of Teacher Education 37 (4), 2012
362012
Öğretmen Adaylarının Bilim Anlayışları ve “Fen, Teknoloji ve Toplum” Dersinin Bu Anlayışlara Etkisi
S ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
232003
Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Ve Teknolojinin Doğası Anlayışlarına Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
S ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
202009
ġenocak, E., Bayrakçeken, S., TaĢkesenligil, Y. & DoymuĢ, K.(2005). Aktif öğrenme stratejileri üzerine bir derleme çalıĢması
S Çelik
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 155-185, 0
16
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL MODELLER İLE İLGİLİ ANLAYIŞLARI
S Celik
Erzincan University Journal of Science and Technology 8 (1), 9-26, 2015
142015
Teknoloji destekli öğrenme ortamlarında öğretmenler ve öğrencilerin karşılaştığı pedagojik problemler: FATİH Projesi örneği
S Çelik, T Karakuş, E Kurşun, Y Göktaş, M Özben
Journal of Education and Future, 67-83, 2017
12*2017
Öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik anlayışları ile öğrenim gördükleri alanlar arasındaki ilişki
S ÇELİK, FÖ KARATAŞ
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2), 755-772, 2015
11*2015
Kimyanın Doğası ve Öğretimi
S BAYRAKÇEKEN, N CANPOLAT, S ÇELİK
Türkiye’de Kimya Eğitimi 1, 155-175, 2013
112013
Changes in Nature of Science Understandings of Preservice Chemistry Teachers in an Explicit, Reflective, and Contextual Nature of Science Teaching.
S Çelik
International Journal of Research in Education and Science 6 (2), 315-326, 2020
102020
Karma yöntem araştırmaların temel özellikleri
S Çelik
Pegem Atıf İndeksi, 1-9, 2017
102017
Fen Öğreti̇mi̇ Programlarindaki̇ Etki̇nli̇kleri̇n Rubri̇k Kullanilarak Bi̇li̇mi̇n Doğasi Açisindan Değerlendi̇ri̇lmesi̇
İ Avinç, F Ağgül, S Bayrakçeken, N Canpolat, S Çelik
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
102008
Challenge accepted: experiences of Turkish faculty members at the time of emergency remote teaching
FÖ Karatas, S Akaygun, S Çelik, M Kokoç, SN Yılmaz
CEPS Journal 11 (Special Issue), 141-163, 2021
72021
Orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde kimya öğretimi için yapılandırmacı yaklaşıma uygun aktif öğrenme etkinliklerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
N CANPOLAT, S BAYRAKÇEKEN, S KARAMAN, S ÇELİK, AF YALÇIN, ...
72009
Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Düzeyinde Kimya Öğretimi İçin Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Aktif Öğrenme Etkinliklerinin Hazırlanması
S Bayrakçeken, N Canpolat, S Karaman, S Çelik, F Ağgül Yalçın, ...
Uygulanması ve Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, 2009
62009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20