Takip et
Suat Çelik
Suat Çelik
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of a ‘Science, Technology and Society’course on prospective teachers’ conceptions of the nature of science
S Celik, S Bayrakçeken
Research in Science & Technological Education 24 (2), 255-273, 2006
912006
AKTİF ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI
S Çelik, E Şenocak, S Bayrakçeken, Y Taşkesenligil, K Doymuş
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 155-185, 2005
852005
An exploratory study on the perspectives of prospective computer teachers following project-based learning
S Karaman, S Celik
International Journal of Technology and Design Education 18 (2), 203-215, 2008
672008
İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: Farklılıkların ve sorunların araştırılması
Ö Barlı, B Bilgili, S Çelik, S Bayrakçeken
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 391-417, 2005
672005
Chemical literacy levels of science and mathematics teacher candidates.
S Celik
Australian Journal of Teacher Education 39 (1), 1-15, 2014
542014
The Influence of an Activity-Based Explicit Approach on the Turkish Prospective Science Teachers’ Conceptions of the Nature of Science
S Celik, S Bayrakceken
Australian Journal of Teacher Education 37 (4), 2012
272012
Öğretmen Adaylarının Bilim Anlayışları ve “Fen, Teknoloji ve Toplum” Dersinin Bu Anlayışlara Etkisi
S ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
192003
Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Ve Teknolojinin Doğası Anlayışlarına Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
S ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
142009
Teknoloji destekli öğrenme ortamlarında öğretmenler ve öğrencilerin karşılaştığı pedagojik problemler: FATİH Projesi örneği
S Çelik, T Karakuş, E Kurşun, Y Göktaş, M Özben
Journal of Education and Future, 67-83, 2017
9*2017
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL MODELLER İLE İLGİLİ ANLAYIŞLARI
S Celik
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1), 9-26, 2015
92015
Fen Öğreti̇mi̇ Programlarindaki̇ Etki̇nli̇kleri̇n Rubri̇k Kullanilarak Bi̇li̇mi̇n Doğasi Açisindan Değerlendi̇ri̇lmesi̇
İ Avinç, F Ağgül, S Bayrakçeken, N Canpolat, S Çelik
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
92008
Kimyanın Doğası ve Öğretimi
S BAYRAKÇEKEN, N CANPOLAT, S ÇELİK
Türkiye’de Kimya Eğitimi 1, 155-175, 2013
82013
Orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde kimya öğretimi için yapılandırmacı yaklaşıma uygun aktif öğrenme etkinliklerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
N CANPOLAT, S BAYRAKÇEKEN, S KARAMAN, S ÇELİK, AF YALÇIN, ...
62009
Öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik anlayışları ile öğrenim gördükleri alanlar arasındaki ilişki
S ÇELİK, FÖ KARATAŞ
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2), 755-772, 2016
52016
Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Düzeyinde Kimya Öğretimi İçin Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Aktif Öğrenme Etkinliklerinin Hazırlanması
S Bayrakçeken, N Canpolat, S Karaman, S Çelik, F Ağgül Yalçın, ...
Uygulanması ve Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, 2009
42009
Changes in Nature of Science Understandings of Preservice Chemistry Teachers in an Explicit, Reflective, and Contextual Nature of Science Teaching.
S Çelik
International Journal of Research in Education and Science 6 (2), 315-326, 2020
32020
Karma yöntem araştırmaların temel özellikleri
S Çelik
Pegem Atıf İndeksi, 1-9, 2017
32017
RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’VIEWS OF NATURE OF SCIENCE AND THEIR STUDY SUBJECTS
S ÇELİK, FÖ KARATAŞ
Kastamonu Education Journal 23 (2), 755-772, 2015
32015
Açık ve yansıtıcı yaklaşımla bilimin doğası öğretiminin lisansüstü öğrencilerinin bilimin doğası anlayışlarına etkisi
S Çelik
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 31, 125-147, 2015
32015
Nitel Analizin Kalitesinin ve İnanırlılığının Artırılması
S Çelik, FÖ Karataş
Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri 3, 541-589, 2014
32014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20