Follow
İhsan erdinçli
İhsan erdinçli
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Tarih Doktoru
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yenileşme Dönemi İstanbul’unda Meyhaneler ve Meyhanecilik (1826-1908)
İ Erdinçli
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
72019
Yasaklardan Modern Denetime: Osmanlı Devleti'nin İçki Tüketimine ve Meyhânelere Yaklaşımı
İ Erdinçli
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1-32, 2020
32020
Tanzimat'tan I. Dünya Savaşına Kadar Osmanlı'da Birahaneler ve Birahanecilik (İstanbul ve İzmir Örneği)
İ Erdinçli
SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
22012
Değişim Çağında Osmanlı İstanbul’unda Oyuncaklar ve Oyun Nesneleri
İ Erdinçli
Belleten 86 (305), 319-358, 2022
2022
İstanbul’da Kolera Hastalığıyla Mücadelede Alınan Tedbirlerin Toplumsal Yansımaları (1871)
İ Erdinçli
Zamanın İzleri: Salgın, 164-187, 2021
2021
Hiciv ve Mizah Açısından 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Sokaklarında Temizlik-Düzen Sorunları
İ Erdinçli
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 309-337, 2021
2021
Keyif, Günah ve Suç Arasında Osmanlı'da Meyhaneler ve Müdavimleri
İ Erdinçli
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2021
2021
Osmanlı İstanbul'unda Meyhanelerin Gelişim Serüveni
İ Erdinçli
Toplumsal Tarih, 20-25, 2020
2020
İstanbul Meyhânelerinde Sıra Dışı Eğlenceler: 17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Müzik, Raks ve Cinsellik
İ Erdinçli
Tarih İncelemeleri Dergisi 35 (1), 101-132, 2020
2020
Sarhoşluktan Keyif Haline: Osmanlı İstanbul’unda İçki İçme ve Meyhâne Âdâbı
İ Erdinçli
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 21-44, 2020
2020
BALKAN SAVAŞLARI’NDA KOLERA MÜCADELESİ STRUGGLE AGAINST CHOLERA IN THE BALKAN WARS
Ş CENGİZ, FB İZ, TA ÖZEN, İ ERDİNÇLİ
ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES, 103, 2013
2013
Balkan Savaşları'nda Kolera Mücadelesi
İ Erdinçli, TA Özen, FB İz, Ş Cengiz
Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, 103-119, 2013
2013
KİTAP DEĞERLENDİRME/BOOK REVİEW
İ ERDİNÇLİ
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 14 (14), 197-201, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13