Takip et
Haktan SEVINC
Haktan SEVINC
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bölgesel kalkınma sorunsalı: Türkiye’de uygulanan bölgesel kalkınma politikaları
haktan sevinç
girişimcilik ve kalkınma dergisi 6 (2), 35-54, 2011
1592011
Ar&Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990 – 2011 Türkiye Örneği
merter akıncı, haktan sevinç
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (27), 7-17, 2013
532013
Bölgesel kalkınma ve inanç turizmi bağlamında Akdamar kilisesi Örneği
H Sevinç, S Azgün
International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2), 17-21, 2012
402012
Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesinde Yatırım Teşviklerinin Rolü ve Başarı Kriteri Olarak Yakınsama Analizleri: Türkiye Örneği Role of Investment Incentives in Removal of …
C Gerni, S Sarı, APDH Sevinç, ÖS Emsen
http://www.avekon.org/papers/1234.pdf, 2015
342015
Yatırım teşvik politikalarının bölgesel belirleyicilerine yönelik bir analiz: Türkiye örneği
H Sevinç, ÖS Emsen, E Bozkurt
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
272016
Orta Gelir Tuzagi: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi/Middle Income Trap: Panel Data Analysis on Upper Middle Income Countries
E Bozkurt, H Sevinç, E Çakmak
Ege Akademik Bakis 16 (2), 379, 2016
26*2016
Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz
H Sevinç, E Bozkurt, S Künü, DE Sevinç
212016
THE EVOLUTION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES: TURKEY CASE
yimaz toktas, haktan sevinc, eda bozkurt
Annales Universitatis Apulensis : Series Oeconomica 15 (2), 670-681, 2013
212013
EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ? YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR
H Sevinç, E Bozkurt, DE Sevinç
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (1), 57-69, 2016
192016
THE ROLE OF UNIVERSITIES IN LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: A CASE OF TRA2 REGION IN TURKEY
haktan sevinc
Research Journal of Business and Management 1 (4), 448-459, 2014
182014
Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma
haktan sevinç, eda bozkurt, demet eroğlu sevinç
Social Sciences Research Journal 5 (4), 1-11, 2016
142016
A wavelet-based model of trade openness with ecological footprint in the MINT economies
TS Adebayo, H Sevinç, DE Sevinç, OS Ojekemi, D Kirikkaleli
Energy & Environment, 0958305X221150489, 2023
132023
Understanding a commercial airline company: A case study on emissions and air quality costs
S Ekici, H Sevinc
International Journal of Environmental Science and Technology 19 (19), 5139–5154, 2022
122022
Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
M AKINCI, H SEVİNÇ
XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017
112017
Are imports a reason of growth? Evidence from Turkey
S Azgun, H Sevinc
The Social Sciences 5 (2), 66-69, 2010
102010
The tools that are used in the motivation of public employees
H Sevinç
The Journal of International Social Research 3 (8), 944-964, 2015
92015
The relationship between r&d expenditures and economic growth: the case of turkey, 1990-2011
M Akinci, H Sevinç
The Journal of International Social Research 6 (27), 7-17, 2013
92013
Türkiye ve Avrasya ekonomilerinde taşımacılık sektörünün ekonomik büyümeye etkisi
H SEVİNÇ, E BOZKURT, R EFEOĞLU
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 173-187, 2017
82017
Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi: Özel ve Kamu Bankalarının Karşılaştırılması
HS Vedat Eke
SOSBİLDER 10 (28), 434-451, 2021
5*2021
Neo-Klasik Teoriden Bir Peri Masalı: Balkan ve AB Kurucu Ülkeleri Arasındaki Koşulsuz Gelir Yakınsama Mekanizması Üzerine
M Akıncı, H Sevinç
İkinci Uluslararası Saraybosna Sosyal Bilimler Konferansı 2 (1), 1-18, 2016
52016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20