Hülya Şen
Hülya Şen
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Konjoint analizi ve özel dersane tercihine yönelik bir uygulama
H Şen, F Çemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 2004
132004
Bireylerin kredi kartına bakış açıları ve sosyo-ekonomik nitelikleri bakımından karşılaştırılmasına yönelik uygulama çalışması
H ŞEN, F ÇEMREK, Ö ÖZAYDIN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 121-149, 2006
92006
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki beslenme bozukluğu (malnütrisyon sıklığı) ile ilgili araştırmanın kanonik korelasyon analizi ile çözümlenmesi
H Şen, C Kalyoncu
V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 18-22, 2001
82001
Factors Affecting the Entrepreneurial Intentions of Women Entrepreneur Candidates: A Structural Equation Model
EARI Hülya ŞEN, Veysel YILMAZ
İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research -Türk) 10 (1 …, 2018
6*2018
Türkiye'deki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi
Ş Hülya, Ç Fatih, Ö Özer
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006
62006
Factors Affecting the Entrepreneurial Intentions of Women Entrepreneur Candidates: A Structural Equation Model
EARI Hülya ŞEN, Veysel YILMAZ
İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research -Türk) 10 (1 …, 0
6*
Havayolu Taşımacılığı Kanunlarındaki Değişikliğin Türkiye'deki Havayolu Yolcu Taşımacılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
H Şen, H Polat
Alphanumeric Journal 3 (1), 89-98, 2015
52015
Temel Yetenekler Testi 6-8 TYT (6-8) el kitabı (ss. 1-58)
H Şeyhun, S Gökçe, H Şen
Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 2003
52003
Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey
Y BüLBüL, T Özlü, S Arınç, BA ÖzYüreK, H Günbatar, A Şentürk, ...
Ankara University, 2018
42018
Kredi kartı kullanıcılarının memnuniyet ve gelecekte kullanma niyeti değişkenlerine göre kümelendirilmesi
V YILMAZ, H ŞEN, F KAŞKIR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 269-277, 2010
42010
Cointegration relationship among electricity consumption, GDP, and electricity price variables in Turkey
HH Tatlıdil, F Çemrek, H Şen
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009
42009
Eskişehir ilindeki bireylerin organ bağışı hakkındaki düşünceleri ile sosyo-ekonomik nitelikleri arasındaki ilişki yapısının incelenmesi
H Şen, Ö Özaydın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 2004
42004
Bireylerde Organ Bağışını Etkileyen Faktörler: OECD Ülkeleri için Bir Araştırma
EN Azak, H Şen
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2019
32019
BRICS ülkelerinde enflasyon yakınsaması: Kapsamlı bir birim kök testi analizi
M TIRAŞOĞLU, İM YURTTAGÜLER
Alphanumeric Journal 6 (2), 311-324, 2018
32018
Çocuk Hematoloji–Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi
A Akçay, Ö Türel, D Tuğcu, G Aydoğan, S Kazancı, F Akıcı, Z Şalcıoğlu, ...
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) 3 (2), 68-73, 2011
32011
Congenital factor deficiencies in children: a report of a single-center experience
Z Şalcıoğlu, C Bayram, H Şen, G Ersoy, G Aydoğan, A Akçay, D Tuğcu, ...
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 24 (6), 901-907, 2018
22018
Küresel Isınma Ve Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Bilginin Kaygı ile Farkındalık Üzerine Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi (http://rssstudies.com/Makaleler …
HŞEN VEYSEL YILMAZ, YASEMİN CAN
Researcher: Social Science Studies 6 (1), 434-450, 2018
22018
Türkiye'deki İllerin Cinsel Suçlar Açısından İncelenmesi
H Şen
Alphanumeric Journal 5 (2), 293-308, 2017
22017
Examination of the Effect of Job Satisfaction on Burnout of University Teaching Staff with Structural Equation Model
V Yilmaz, ŞEN Hülya
ARTS, SOCIAL SCIENCES, 73, 2013
22013
ARMAX Modelleri ve Porsuk Barajı Su Seviyesinin Öngörüsü
ŞEN Hülya, Ö ÖZAYDIN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 9 (2), 1-14, 2009
22009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20