Hülya Şen
Hülya Şen
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Konjoint analizi ve özel dersane tercihine yönelik bir uygulama
H Şen, F Çemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 2004
142004
Factors Affecting the Entrepreneurial Intentions of Women Entrepreneur Candidates: A Structural Equation Model
EARI Hülya ŞEN, Veysel YILMAZ
İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research -Türk) 10 (1 …, 2018
9*2018
Factors Affecting the Entrepreneurial Intentions of Women Entrepreneur Candidates: A Structural Equation Model
EARI Hülya ŞEN, Veysel YILMAZ
İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research -Türk) 10 (1 …, 0
9*
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki beslenme bozukluğu (malnütrisyon sıklığı) ile ilgili araştırmanın kanonik korelasyon analizi ile çözümlenmesi
H ŞEN, C KALYONCU
V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 18-22, 2001
82001
Türkiye’deki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi
ŞEN Hülya, F Çemrek, Ö ÖZAYDIN
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 6 (11), 155-171, 2006
72006
Bireylerin kredi kartına bakış açıları ve sosyo-ekonomik nitelikleri bakımından karşılaştırılmasına yönelik uygulama çalışması
H ŞEN, F ÇEMREK, Ö ÖZAYDIN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 121-149, 2006
72006
Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey
Y BüLBüL, T ÖzLü, S Arınç, BA Özyürek, H Günbatar, A ŞeNTürK, ...
52018
Havayolu Taşımacılığı Kanunlarındaki Değişikliğin Türkiye'deki Havayolu Yolcu Taşımacılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
H Şen, H Polat
Alphanumeric Journal 3 (1), 89-98, 2015
52015
Cointegration relationship among electricity consumption, GDP, and electricity price variables in Turkey
H TATLIDİL, F Çemrek, ŞEN Hülya
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9 (17), 439-451, 2009
52009
Temel Yetenekler Testi 6-8 TYT (6-8) el kitabı (ss. 1-58)
H Şeyhun, S Gökçe, H Şen
Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 2003
52003
Kredi kartı kullanıcılarının memnuniyet ve gelecekte kullanma niyeti değişkenlerine göre kümelendirilmesi
V YILMAZ, H ŞEN, F KAŞKIR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 269-277, 2010
42010
Eskişehir ilindeki bireylerin organ bağışı hakkındaki düşünceleri ile sosyo-ekonomik nitelikleri arasındaki ilişki yapısının incelenmesi
H Şen, Ö Özaydın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 2004
42004
Bireylerde organ bağışını etkileyen faktörler: OECD ülkeleri için bir araştırma
EN AZAK, ŞEN Hülya
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2019
32019
Küresel Isınma Ve Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Bilginin Kaygı ile Farkındalık Üzerine Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi (http://rssstudies.com/Makaleler …
HŞEN VEYSEL YILMAZ, YASEMİN CAN
Researcher: Social Science Studies 6 (1), 434-450, 2018
32018
BRICS ülkelerinde enflasyon yakınsaması: Kapsamlı bir birim kök testi analizi
M TIRAŞOĞLU, İM YURTTAGÜLER
Alphanumeric Journal 6 (2), 311-324, 2018
32018
Çocuk Hematoloji–Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi
A Akçay, Ö Türel, D Tuğcu, G Aydoğan, S Kazancı, F Akıcı, Z Şalcıoğlu, ...
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) 3 (2), 68-73, 2011
32011
Congenital factor deficiencies in children: a report of a single-center experience
Z Şalcıoğlu, C Bayram, H Şen, G Ersoy, G Aydoğan, A Akçay, D Tuğcu, ...
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 24 (6), 901-907, 2018
22018
Türkiye'deki İllerin Cinsel Suçlar Açısından İncelenmesi
H Şen
Alphanumeric Journal 5 (2), 293-308, 2017
22017
Investigation of Turkey's Provinces by Sexual Crimes
H Şen, K YAZICI
Alphanumeric Journal 5 (2), 293-308, 2017
22017
Examination of the Effect of Job Satisfaction on Burnout of University Teaching Staff with Structural Equation Model
V Yilmaz, ŞEN Hülya
ARTS, SOCIAL SCIENCES, 73, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20