Follow
Fatih YENEL
Fatih YENEL
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
STRES VEREN YAŞAM OLAYLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEPRESYON VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
E Gezer, F Yenel
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (4), 1-13, 2008
952008
ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ.
E Gezer, F Yenel, H Şahan
Journal of International Social Research 1 (6), 2009
652009
Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma (Ankara İli Örneği)
OA Uğur, F Yenel
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2006
542006
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDAKİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜMLERİ SEÇME NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE …
M Turgut, B Gökyürek, F Yenel
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 91-99, 2004
382004
TÜRK SPORUNUN GELİŞMESİ VE TOPLUMA YAYGINLAŞTIRILMASI BAKIMINDAN BASININ ETKİNLİĞİ
S Karaküçük, F Yenel
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 56-67, 1997
351997
Yükseköğretim gençliğinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları ve turizme katılımları üzerine bir araştırma
S EKİCİ, İ YENEL
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (1), 2002
332002
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin epistemolojik inançlari ile liderlik özellikleri arasindaki ilişkinin incelenmesi
NB Güngör, F Yenel
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (2), 39-55, 2017
192017
Spor ve Milliyetçilik Etkileşimi: Ulusal Kimlik OluşturmadaSporun Yeri ve Önemi
M Şahin, İ Yenel, T Çolakoğlu
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (1), 2010
192010
Examination of recreational motives of individuals: Demographic differences Bireyleri rekreasyonel egzersize güdüleyen faktörlerin belirlenmesi: Demografik farklılıklar
HA Güngörmüş, F Yenel, B Gürbüz
Journal of Human Sciences 11 (1), 373-386, 2014
182014
Doğa yürüyüşlerine katılım motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
E EKİNCİ, İ YENEL, H SAROL
172012
The structural analysis of physical education and sports system in the Turkish Republic of Northern Cyprus
S Deniz, F Yenel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 89, 772-780, 2013
162013
Federasyon başkanlarının spor federasyonlarının özerkliğine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi.
İ YENEL, A ERTURAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online) 9 (1), 2004
162004
The examining of the academic’s level on the different variables of organizational commitment: Sample of physical education
S Ermis, B Gokyurek, M Sahin, F Yenel
Science, Movement and Health 15 (2), 528-533, 2015
122015
GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİ PERSONELİNİN ÖRGÜTTEKİ İŞ ANALİZİ VE UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Araç, F Yenel
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (2), 67-76, 2005
122005
SPOR KÖŞE YAZARLARININ OKUYUCUYA YANSITTIĞI GÖRÜŞLERİN BİR ANALİZİ
S Karaküçük, F Yenel
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 55-62, 1999
121999
Gençlik kamplarında görev alan kamp liderlerinin liderlik yönelimlerinin incelenmesi
M Yılmaz, F Yenel
Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi 2 (2), 118-134, 2020
112020
TÜRKİYEDEKİ İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI İLE SPORTİF GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
F Yenel, HA Güngörmüş
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (2), 61-72, 2006
102006
Türk spor yönetiminde yetki devri
F Yenel
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Anabilim Dalı …, 1998
101998
Spor yöneticilerinin nitelikleri ve eğitim durumları
N Güçlü, M Yaman, F Yenel
Amme İdaresi Dergisi 29 (4), 55-63, 1996
101996
ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI İLE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ: BİR SWOT ANALİZİ
S Kurtipek, NB Güngör, OK Esentürk, L İlhan, F Yenel
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (1), 187-194, 2020
92020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20