Elif Ayşe Şahin İpek
Elif Ayşe Şahin İpek
Unknown affiliation
Verified email at ikc.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü ve Sayıştay Denetimi İlişkisi: Türkiye’deki Düzenlemeler Bakımından Bir Değerlendirme
M Sakal, EA Şahin
Sayıştay Dergisi 68, 3-27, 2008
282008
Plan-bütçe ilişkisi açısından iç denetim
İA Acar, EA ŞAHİN
Maliye Dergisi 156, 83-103, 2009
182009
Anayasal İktisat
M Sakal, EA ŞAHİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
112009
ANAYASAL İKTİSATIN TEMEL FELSEFESİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİK KOŞULLARI
M Sakal, EA Şahin, M SAKAL, EA ŞAHİN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 75-114, 2009
92009
Bütçe Hakkının Kullanılması Bakımından TBMM'nin Bütçe Sürecindeki Rolünün Değerlendirilmesi.
EA Şahin İpek
Maliye Finans Yazilari 31 (107), 2017
82017
Kamu kesiminde performans yönetim aracı olarak performans esaslı bütçeleme sistemi: büyükşehir belediyeleri örneği
EA Şahin İpek
Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Ankara, 2013
72013
Performans Yönetiminin Amaç-Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
HG ÇİÇEK, EAŞ İPEK
Maliye Dergisi S 165, 80-96, 2013
72013
Anayasal İktisat Perspektifinden Gelişmiş Ülkelerde Kamu Borçlanmasını Sınırlayıcı Kurallar Ve Uygulama Sonuçları
EA ŞAHİN
Mali Kurallar, Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim: Vergi, Harcama …, 2010
62010
TÜRKİYE'DE BELEDİYE GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
EAŞ İPEK
Journal of Economics & Administrative Sciences/Afyon Kocatepe Üniversitesi …, 2018
52018
Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim: İç Denetimden Stratejik Plana Yeni Arayışlar
İA ACAR, EA ŞAHİN
1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 85-103, 2008
52008
Küresel Mali Kriz Ekonomide Paradigma Değişiminin Sinyali Mi?
M Sakal, EA Şahin
HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR., 51, 2010
42010
Annenin bebeğe bağlanması ile infantil kolik arasındaki ilişki
A Abbasoğlu, G Atay, AM İpekçi, B Gökçay, ÇB Candoğan, E Şahin, ...
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 58, 57-61, 2015
32015
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme.
EA Şahin İpek, M SAKAL, HG ÇİÇEK
Sosyoekonomi 22 (2), 2014
32014
İç denetimin kamu mali karar alma süreçlerine etkisi
EA Şahin
Seçkin, 2011
32011
Kamu mali karar alma süreçlerinin etkinliği ve iç denetim fonksiyonu
EA Şahin
Sosyal Bilimler, 2007
32007
ERİK (Prunus domestica) BAZLI KARIŞIK MEYVELİ GELENEKSEL MARMELAT ÜRETİMİ
FU Türkmen, BN Bingöl, E Şahin, F Özkaraman, Z Tekin
Gıda 44 (4), 707-718, 2019
22019
New approaches in public budgeting
EAS İpek
Public Economics and Finance, 2018
22018
KAMUDA KARAR ALMA-İÇ DENETİM İLİŞKİSİ: GÜVENCE VERME, DANIŞMANLIK VE YÖNETİME DEĞER KATMA FONKSİYONLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
İA ACAR, EAİ ŞAHİN
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
22016
Performans Esasli Bütçeleme Sistemi ve Diger Bütçe Sistemlerinden Farkliliklari Üzerine Bir Degerlendirme
EAS Ipek, M Sakal, HG Çiçek
Sosyoekonomi, 81, 2014
22014
KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
EAŞ İPEK, E Hepaksaz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (4), 921-940, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20