Mustafa Alpin Gülşen
Mustafa Alpin Gülşen
Maliye Bölümü Öğretim Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
alanya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mali regülasyon olarak sağlık regülasyonlarının sağlık kurumlarına etkisi: Türkiye’de üniversite hastaneleri ve sağlık uygulama tebliği
MA Gülşen, M YILDIRAN
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (1), 23-44, 2017
52017
Elektrik Enerjisi Piyasasında Regülasyon ve Bağımsız Düzenleyici Kurumlar: Türkiye Örneği
ÖE KOÇ, MA GÜLŞEN
Sosyoekonomi 26 (38), 37-51, 2018
42018
Geçiş Ekonomilerinde Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1998-2017 Dönemi
HÖ SARIDOĞAN, MA GÜLŞEN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 …, 2020
22020
Kamu Yatırım ve Teşviklerinin Kentsel Büyüme Üzerindeki Etkisi: Yozgat Örneği
MA GÜLŞEN, İ ÖZKÖK
III. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı …, 2018
22018
Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrasında Uygulanan Sağlık Regülasyonlarının Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarına Etkisi
MA GÜLŞEN, M YILDIRAN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2017
22017
İBN HALDUN VE SERBEST PİYASA FİKRİ: İBN TEYMİYYE VE GAZALİ’DEN KANITLAR
AG GÖLÇEK, MA GÜLŞEN
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (57), 576-590, 2017
22017
Geçiş ekonomilerinde vergi yapısı ve kurumsal belirleyicileri
MA GÜLŞEN, M YILDIRAN
Maliye Çalışmaları Dergisi, 49-69, 2021
2021
Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi
MA GÜLŞEN, AG GÖLÇEK
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 259-270, 2019
2019
Innovative Fiscal Policy and Economic Growth: Theoretical Evaluation
MA GÜLŞEN
RETROSPECT & PROSPECT, 313, 2019
2019
Küresel Keynesçilik Yaklaşımı Bağlamında Küresel Maliye Politikaları
MA GÜLŞEN, AG GÖLÇEK
Fiscaoeconomia 3 (3), 98-109, 2019
2019
Türkiye Ekonomisinde 2001 Öncesi ve Sonrası Özelleştirme Politikalarının Mali Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme
MA GÜLŞEN, AG GÖLÇEK
Gümrük ve Ticaret Dergisi, 58-77, 2018
2018
Regulation and Independent Regulatory Authority for Electricity Energy Market: The Case of Turkey
KOÇ Özgür Emre, MA Gülşen
Sosyoekonomi Journal, 2018
2018
VERGİLEMEDE DEMOKRASİ MÜCADELESİ: SEÇMEN VERSUS MÜKELLEF: KİŞİSEL GELİR VERGİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
AG GÖLÇEK, MA GÜLŞEN
12-14 NİSAN 2018 NEVŞEHİR IERFM ULUSLARARASI EKONOMİ ARAŞTIRMALARI VE …, 2018
2018
Türkiye’de Kamu Kesimi Kaynak Tahsisinde Etkinliğin Sağlanması Amacıyla Mali Alan Oluşturma Çabaları
MA GÜLŞEN, U ÇİÇEK
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 107-118, 2018
2018
Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisinin Asimetrik ARDL Yöntemiyle Analizi: 1980-2014 Türkiye Örneği
CT TUĞCU, MA GÜLŞEN
Maliye Araştırmaları-1 1, 211-228, 2017
2017
Kamu Sağlık Politikalarının Oluşturulmasında Finansman Sorunları: Orta Asya ve Kafkasya Ülkelerinden Örnekler
M YILDIRAN, MA GÜLŞEN
Avrasya Etüdleri 52 (2), 111-151, 2017
2017
Sovereign Wealth Fund as Public Saving / Investment Instrument: The Case of Turkey
ÖE KOÇ, MA GÜLŞEN
2016 Socio Economic Strategies, 32-47, 2016
2016
TÜRKMENİSTAN’DA BÜYÜME VE MALİ YAPI: VAR ANALİZİ (1996-2019)
MA GÜLŞEN, M YILDIRAN
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 53-68, 0
ENFLASYONLA MÜCADELEDE NEO-FİSHER VE NEO-KEYNESYEN PARADİGMA
HÖ SARIDOĞAN, MA GÜLŞEN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19