Mustafa Alpin Gülşen
Mustafa Alpin Gülşen
Maliye Bölümü Öğretim Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mali regülasyon olarak sağlık regülasyonlarının sağlık kurumlarına etkisi: Türkiye’de üniversite hastaneleri ve sağlık uygulama tebliği
MA Gülşen, M YILDIRAN
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (1), 23-44, 2017
42017
Kamu Yatırım ve Teşviklerinin Kentsel Büyüme Üzerindeki Etkisi: Yozgat Örneği
MA GÜLŞEN, İ ÖZKÖK
III. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı …, 2018
2*2018
Elektrik Enerjisi Piyasasında Regülasyon ve Bağımsız Düzenleyici Kurumlar: Türkiye Örneği
ÖE KOÇ, MA GÜLŞEN
Sosyoekonomi 26 (38), 37-51, 2018
22018
İBN HALDUN VE SERBEST PİYASA FİKRİ: İBN TEYMİYYE VE GAZALİ’DEN KANITLAR
AG GÖLÇEK, MA GÜLŞEN
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (57), 576-590, 2017
22017
Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrasında Uygulanan Sağlık Regülasyonlarının Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarına Etkisi
MA GÜLŞEN, M YILDIRAN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2017
12017
Geçiş ekonomilerinde vergi yapısı ve kurumsal belirleyicileri
MA GÜLŞEN, M YILDIRAN
Maliye Çalışmaları Dergisi, 49-69, 2021
2021
Geçiş Ekonomilerinde Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1998-2017 Dönemi
HÖ SARIDOĞAN, MA GÜLŞEN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 …, 2020
2020
Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi
MA GÜLŞEN, AG GÖLÇEK
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 259-270, 2019
2019
Innovative Fiscal Policy and Economic Growth: Theoretical Evaluation
MA GÜLŞEN
RETROSPECT & PROSPECT, 313, 2019
2019
Küresel Keynesçilik Yaklaşımı Bağlamında Küresel Maliye Politikaları
MA GÜLŞEN, AG GÖLÇEK
Fiscaoeconomia 3 (3), 98-109, 2019
2019
Türkiye’de Kamu Kesimi Kaynak Tahsisinde Etkinliğin Sağlanması Amacıyla Mali Alan Oluşturma Çabaları
MA GÜLŞEN, U ÇİÇEK
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 107-118, 2018
2018
Türkiye Ekonomisinde 2001 Öncesi ve Sonrası Özelleştirme Politikalarının Mali Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme
MA GÜLŞEN, AG GÖLÇEK
Gümrük ve Ticaret Dergisi, 58-77, 2018
2018
Regulation and Independent Regulatory Authority for Electricity Energy Market: The Case of Turkey
KOÇ Özgür Emre, MA Gülşen
Sosyoekonomi Journal, 2018
2018
VERGİLEMEDE DEMOKRASİ MÜCADELESİ: SEÇMEN VERSUS MÜKELLEF: KİŞİSEL GELİR VERGİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
AG GÖLÇEK, MA GÜLŞEN
12-14 NİSAN 2018 NEVŞEHİR IERFM ULUSLARARASI EKONOMİ ARAŞTIRMALARI VE …, 2018
2018
Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisinin Asimetrik ARDL Yöntemiyle Analizi: 1980-2014 Türkiye Örneği
CT TUĞCU, MA GÜLŞEN
Maliye Araştırmaları-1 1, 211-228, 2017
2017
Kamu Sağlık Politikalarının Oluşturulmasında Finansman Sorunları: Orta Asya ve Kafkasya Ülkelerinden Örnekler
M YILDIRAN, MA GÜLŞEN
Avrasya Etüdleri 52 (2), 111-151, 2017
2017
Sovereign Wealth Fund as Public Saving / Investment Instrument: The Case of Turkey
ÖE KOÇ, MA GÜLŞEN
2016 Socio Economic Strategies, 32-47, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17