Follow
Sena (Keskin) Altın
Sena (Keskin) Altın
Kayseri Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal medyanin tüketici davranişlari üzerine etkisinin belirlenmesi
S Keskin, BAŞ Mehmet
Gazi üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi 17 (3), 51-69, 2015
1392015
Hizmet Beklentilerinin Kuşaksal Pazarlama Bağlamında Farklılaşması: Konaklama Sektörü Üzerine Bir Araştırma
S Altın, M Baş
Journal of Business Research- Turk 12 (4), 4380-4395, 2020
2020
Sporda ahlâki yönelim üzerinde kişilik özelliklerinin rolü
S Altın, Y Altın
18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 18, 2020
2020
Covid 19 pandemi sürecinde bireylerin nomofobi ve kaygı durumları üzerinde fiziksel aktivitenin rolü
S Altın, Y Altın
18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 18, 2020
2020
THE EFFECT OF MARKETING APPLICATIONS ON THE QUALITY OF SERVICE: AN APPLICATION IN COFFEE MARKET
S Altın, M Baş
XXIII. International Turkish Cooperative Congress, 2019
2019
Spor Pazarlamasında Bir Tutundurma Aracı Olarak Sponsorluk Faaliyetlerinin Bireylerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi
S Altın
17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2019
2019
Turizm Pazarlamasında Spor Turizmine Yönelik Tutumların İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği
S Altın
17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2019
2019
Evren Dijitalleşiyor: Dijital Pazarlama
S Keskin
Yönetim ve Pazarlama Alanlarından Seçme Konular 1, 2018
2018
Organized Mall Customer a Study on the Purchase Preference
S Keskin, M Baş
2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 2, 2016
2016
SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ
S Keskin, M Baş
1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10