Takip et
Cem Çırak
Cem Çırak
ikc.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İSMÂİL DEDE EFENDİ EKOLÜNDE USTA-ÇIRAK (HOCA-ÖĞRENCİ) İLİŞKİLERİ
C ÇIRAK, SB TUTU
Eurasian Journal of Music and Dance, 159-174, 2020
52020
A computational study on divergence between theory and practice of tanbur fretting.
AC Gedik, B Bozkurt
Journal of interdisciplinary music studies 6 (1), 2012
52012
A study of fret positions of tanbur based on automatic estimates from audio recordings
AC Gedik, B Bozkurt, C Cirak
Proc. CIM09 (Conference on Interdisciplinary Musicology), 26-29, 2009
42009
SÂDULLAH AĞA’NIN ZENCÎR BESTELERİNDE ÜSLÛP VE MAKÂMIN BİÇİME ETKİSİ
CEM ÇIRAK
Eurasian Journal of Music and Dance, 106-173, 2021
32021
Hacı Ârif Beyin Kürdîli Hicazkâr makamındaki eserleri çerçevesinde besteciliği
C Çirak
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
12015
Usul As a Musical Idea: The Case of The Usul "Zencir"
S Çelik, C Çırak
Social Sciences Research Journal 13 (01), 28-41, 2024
2024
Geleneksel Türk Müziği Usullerinde Denge
C Çırak
Social Sciences Research Journal 13 (01), 12-27, 2024
2024
Suzidil Makamındaki İki Ağır Semainin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Çırak, Cem
Social Sciences Research Journal 15 (12), 1995-2016, 2023
2023
BESTECİLİKTE FANTAZMAGORYA: GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE BESTECİLİĞİN BAZI ZİHİNSEL VE TOPLUMSAL DİNAMİKLERİ
C ÇIRAK
Eurasian Journal of Music and Dance, 76-105, 2021
2021
HÂŞİM BEY’İN ŞEHNÂZ İLÂHÎSİ VE UNUTULAN ŞEHNÂZ MEVLEVÎ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ
C ÇIRAK
Eurasian Journal of Music and Dance, 33-46, 2019
2019
SESTEN NOTAYA: SÛZİNÂK İLÂHÎ,“AŞKIN İLE ÂŞIKLAR” ÖRNEĞİ
C ÇIRAK
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, 13-32, 2018
2018
Balance in Traditional Turkish Music Usuls
C Çırak
Comparative Analysis of Two Ağır Semais in Makam Suzidil
C Çırak
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13