Follow
OGUZ DIKER
OGUZ DIKER
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Algılanan liderlik tarzları, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisinin turizm endüstrisinde incelenmesi
O Diker
Basılmamış Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2014
952014
İş-aile çatışması ve işe bağlılık ilişkisinin turizm sektöründe incelenmesi: Nevşehir bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel çalışanları üzerinde bir araştırma
O Diker, K Karacaoğlu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2010
522010
Kars kültürel ve gastonomik kimliğinde kaz
O Diker, T DENİZ
Doğu Coğrafya Dergisi 22 (38), 189-204, 2017
452017
Coğrafya ve tarih perspektifinden somut kültürel miras ve Türkiye
O Diker, T Deniz
Pegem Atıf İndeksi, 1-227, 2017
402017
KÜLTÜREL MİRAS İLE KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ KAVRAMLARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
O Diker
The Journal of Academic Social Science 30 (30), 365-374, 2019
322019
Effects of organizational communication on work commitment: a case study on a public agency in Ankara
S Güney, O Diker, S Güney, E Ayrancı, H Solmaz
Society for Business and Management Dynamics, 2012
322012
Hava Sporları Turizmi ve Safranbolu'nun Hava Sporları Potansiyelinin Belirlenmesi
O Diker, A Çetinkaya, A Cinkara
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (1), 84-100, 2016
252016
Erişilebilir Turizm Açısından Safranbolu Turizm Destinasyonunun Uygunluğunun Değerlendirilmesi
O Diker, Ç Adnan
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 111-125, 2016
242016
History of Turkish Cuisine Culture and the Influence of the Balkans
O Diker, T Deniz, A Çetinkaya
IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 21 (10), 1-6, 2016
222016
Jeoturizm kapsamında Safranbolu’da coğrafi kaynakların değerlendirilmesi ve Safranbolu jeoturizm potansiyelinin belirlenmesi
O Diker, T Deniz, A Çetinkaya
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2), 334-348, 2016
182016
Geleneksel türk tatlısı olarak lokum ve safranbolu lokumu
O DİKER, N TÜRKER, A ÇETİNKAYA, FB KAYA
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 5 (Special Issue 2), 333-344, 2017
172017
Somut olmayan kültürel miras ile ilişkisi bağlamında etnik turizm
O Diker
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (1), 671-684, 2019
132019
Karma gerçeklikli görsel müze olarak troya müzesinin karma görsellik yöntemi ile incelenmesi
O DİKER
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 3 (1), 197-224, 2019
132019
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR ÖĞESİ OLARAK YEREL İKLİM BİLGİSİ VE HALK TAKVİMİ: SAFRANBOLU’DA (KARABÜK) BİR SAHA ARAŞTIRMASI
T DENİZ, O DİKER, A ÇETİNKAYA
Doğu Coğrafya Dergisi 22 (38), 205-226, 2017
122017
Yiyecek İçecek İşletmeleri Çalışanlarının Yöneticilerinde Algıladıkları Liderlik Davranışı ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki (Relationship Between the Food …
H Cinnioğlu, A Lütfi, O Diker
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7 (1), 397-414, 2019
112019
DETERMINING THE HALAL TOURISM CONCEPT PERCEPTIONS OF HOTEL MANAGERS IN ÇANAKKALE.
O Diker, HM YILDIRIM, M Tabatabaeinasab
Electronic Turkish Studies 13 (26), 2018
102018
Perceptions of hotel managers on future of all-inclusive system after COVID-19: the context of technology hygiene and cost cycle
O Diker, A Akbaş Tuna, M Uysal, M Tuna
Journal of Hospitality and Tourism Technology 13 (4), 573-589, 2022
82022
Örgütlerde kültür sarmalında liderlik turizm endüstrisinde bir araştırma
O Diker
Ankara: Detay Yayıncılık, 2017
82017
Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko-Gastronomi Faaliyetleri Çerçevesinde İncelenmesi
FBK Nuray Türker, Oğuz Diker
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51-58, 2017
8*2017
ANKARA İLİNDE SPOR-SAĞLIK MERKEZİ ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HİZMET VERME YATKINLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
S Ceyhun, O Diker
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 100-110, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20