Suna Yaşar Özdemir
Title
Cited by
Cited by
Year
The role of regional development agencies in Turkey: From implementing EU directives to supporting regional business communities?
A Lagendijk, S Kayasu, S Yasar
European Urban and Regional Studies 16 (4), 383-396, 2009
752009
Yerel/Bölgesel ekonomik kalkınma ve rekabet gücünün artırılması: bölgesel kalkınma ajansları
S Kayasü, M Pınarcıoğlu, SS Yaşar, S Dere
İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Yayın, 2003
712003
Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Kalkınma Politikaları: Yasal ve Kurumsal Dönüşümler
S Kayasü, SS Yaşar
Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 7-8, 2006
612006
Kentsel dönüşüm üzerine bir değerlendirme: kavramlar, gözlemler
S Kayasu, SS Yaşar
Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 20-26, 2003
272003
Network governance for competitiveness: The role of policy networks in the economic performance of settlements in the Izmir region
A Eraydın, B Armatlı Köroğlu, H Erkuş Öztürk, S Senem Yaşar
Urban Studies 45 (11), 2291-2321, 2008
242008
Bölgesel Kalkınma Ajansları: Türkiye Üzerine Öneriler
S Kayasü, SS Yaşar
Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu 1, 348-357, 2004
232004
Local responses to urban redevelopment projects: The case of Beyoğlu, Istanbul
E Yetiskul, S Kayasü, SY Ozdemir
Habitat international 51, 159-167, 2016
182016
Kentsel Dönüşümü Gündeme Gelen Bir Alan İçin Konut Memnuniyeti Araştırması: Türk-iş Blokları Örneği.
ZE Kahraman, SS Özdemir
Megaron 12 (4), 2017
82017
Değişen Bölge Kavramı ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma: Bölgesel Kalkınma Ajansları
S Kayasü, SS Yaşar
10. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi: Avrupa Birliği ile Uyum ve …, 2002
82002
Regional development agencies: endogenous dynamics and regional policy
SS Yaşar
62003
Local/Regional Economic Development and Competitive Capacity: Regional Development Agencies
S Kayasu, S PINARCIOĞLU, S Yasar, S Dere
İstanbul Chamber of Commerce, Publication, 2003
42003
İzmir Kümelenme Analizi
SY Özdemir, FM İneler
İzmir Kalkınma Ajansı 87, 2010
32010
A Housing Satisfaction Study in an Area of Urban Transformation: The Case of the Turk-is Apartment Blocks
ZE Kahraman, SS Özdemir
Yıldız Technical Unıv, Fac Architecture, 2017
22017
Politika ağlarının rekabet gücüne katkısı: İzmir bölgesindeki yerleşmelerin gelişmesinde politika ağlarının rolü
A Eraydın, B Armatlı, H Öztürk, S Yaşar
İzmir 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 2008
22008
A New Route for Regional Planning in Turkey: Recent Developments
SS Özdemir
Urban and Regional Planning in Turkey, 13-37, 2019
12019
Urban and Regional Planning in Turkey
ÖBÖ Sarı, SS Özdemir, N Uzun
Springer International Publishing, 2019
12019
Evaluation of the Issues and Challenges in Turkey’s Urban Planning System
ÖBÖ Sarı, SS Özdemir, N Uzun
Urban and Regional Planning in Turkey, 281-287, 2019
2019
Urbanisation and Urban Planning in Turkey
N Uzun, ÖBÖ Sarı, SS Özdemir
Urban and Regional Planning in Turkey, 1-9, 2019
2019
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: KAVRAMLAR, GÖZLEMLER
SSY Serap KAYASU
Kentsel dönüşüm sempozyumu: bildiriler, 20, 2003
2003
Türkiye‟ de Bölge Planlarının Hazırlanmasında Toplumsal Katılım: Ġzmir Örneği
SS Özdemir
TOPLUMSAL ÇEġĠTLĠLĠK, 95, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20