Takip et
Dr. Cebrahil Türk
Dr. Cebrahil Türk
bingol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Inhibition effects of some pesticides and heavy metals on carbonic anhydrase enzyme activity purified from horse mackerel (Trachurus trachurus) gill tissues
C Caglayan, P Taslimi, C Türk, İ Gulcin, FM Kandemir, Y Demir, ...
Environmental Science and Pollution Research 27, 10607-10616, 2020
802020
Purification and characterization of the carbonic anhydrase enzyme from horse mackerel (Trachurus trachurus) muscle and the impact of some metal ions and pesticides on enzyme …
ŞB Cuneyt Caglayan, Parham Taslimi, Cebrahil Türk, İlhami Gulcin, Fatih ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology …, 2019
622019
TOXIC EFFECTS OF COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE ON ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITIES AND LIPID PEROXIDATION OF FRESHWATER FISH CAPOETA UMBLA (HECKEL, 1843) TISSUES
M. KIRICI, C TURK, C.CAGLAYAN, M. KIRICI
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 15 (3), 1685-1696, 2017
562017
Antioxidant Responses of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Gills After Exposure to Hydrogen Peroxide
CT Engin Seker , Unal Ispir, Serpil Mise Yonar, M. Enis Yonar
Fresenius Environmental Bulletin 24, 1837-1840, 2015
132015
Levamisolün Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W)’nın Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin Araştırılması
CT Mustafa Dörücü, Ünal İspir
Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17 (2), 405-411, 2005
11*2005
Effects of Hexachlorocyclohexane (HCH-γ-Isomer, Lindane) on the Reproductive System of Zebrafish (Danio rerio)
H Yuksel, U İspir, A Ulucan, C Turk, MR Taysı
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science 16, 917-921, 2016
82016
The Investigation of Diplostomum sp. Metacercariae in Some Cyprinids from Murat River (Genç Area), Bingöl, Turkey
MEY Abdurrahman GÜL, Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, M. Reşit TAYSI
Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1 (4), 547–551, 2014
6*2014
Gökkuşağı alabalığının (Oncorhyncus mykiss W., 1792) yumurta çapı ile vücut büyüklüğü arasındaki ilişki ve larvaların yaşama oranlarının belirlenmesi
C Türk, M Dörücü
XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06, 2001
62001
Keban Baraj Gölü’nde bulunan Acanthobrama marmid’lerde görülen Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophllidea)’in ekolojisi
C Türk, M Dörücü
Su Ürünleri Sempozyumu,(20-22 Eylül), Sinop, 2000
62000
Murat Nehri’nde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’lerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780)(Acanthocephala)’nin Araştırılması
A Gül, C Türk, Ü İspir, M Kırıcı, MR Taysı, ME Yonar
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 (3), 163-168, 2017
22017
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın İnaktive Flavobacterium psychrophilum İçeren Alginat Mikropartikülleri ile İmmunizasyonu
Ü İspir, C Türk, K Muammer, TM Reşit, M Özcan
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 33 (3), 233-240, 2016
2*2016
Bingöl’de Ticari Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliğinde Flavobacterium psycrophilum Salgını
MK Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK
Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi (Menba Journal of Fisheries Faculty), 25-29, 2013
2*2013
The investigation of Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala) in some Cyprinids from Murat river (Genç-Bingöl).
A Gül, C Türk, Ü İspİr, M Kırıcı, MR Taysı, ME Yonar
12017
Sequence and Haplotype Analyses of Ligula intestinalis in Acanthobrama marmid (Cyprinidae) in Turkey
HK Kesik, F Çelik, C Türk, Ş Günyaktı Kılınç, S Şimşek, A Gül
Acta Parasitologica 1 (12), 2024
2024
Aquaponics in Aquaculture and Crop Production
C TÜRK
Orient Publications 1, 107-116, 2023
2023
Neoechinorhynchus rutili (Acanthocephala) ile Enfekte Capoeta trutta (Heckel,1843)’daki Değişikliklerin Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi
CÇ Abdurrahman GÜL, Hayati YÜKSEL, Cebrahil TÜRK
Türk Doğa ve Fen Dergisi 9 (1), 63-68, 2020
2020
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykissy nda Yersinia ruckerVyt Karşı Enrofloksasinin Etkisi
C Türk, HB Gökhan, M Özcan, Ü İspir
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5 (1), 2009
2009
Yersinia ruckeri’nin Ekstraselüler Ürünleri (Ecp)’nin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ndaki Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Ü İSPİR, HB GÖKHAN, M ÖZCAN, C TÜRK
2009
ALBİNO GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKİSS)’NDA PSEUDOMONAS SP.’NİN NEDEN OLDUĞU ENFEKSİYON OLGUSU
C Türk, Ü İspir, ME Yonar
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 6 (2), 66-69, 2008
2008
Albino gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) nda Pseudomonas sp. nin neden olduğu bir enfeksiyon olgusu.
MEY Cebrahil Türk, Ünal İspir
Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (DAUM) Dergisi 6 (2), 66-69, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20