Follow
Suat Karaküçük
Suat Karaküçük
Gazi University Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme
S Karaküçük
8512014
Rekreasyon ve kentlileşme
S Karaküçük, B Gürbüz
Gazi Kitabevi, 2007
3042007
Rekreasyon
S Karaküçük
Gazi Yayınları, 2008
212*2008
Rekreasyon (Boş Zamanları Değerlendirme) Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma
S Karaküçük
Seren Ofset, Ankara 373, 1997
2021997
Free time management scale: Validity and reliability analysis Boş zaman yönetimi ölçeği: Geçerlik-güvenirlik çalışması
BM Akgül, S Karaküçük
Journal of Human Sciences 12 (2), 1867-1880, 2015
1702015
Rekreasyon boş zamanları değerlendirme (6. Baskı)
S Karaküçük
Ankara: Gazi Kitabevi, 2008
1692008
Rekreasyon boş zaman değerlendirme
S Karaküçük
Basım. Ankara: Gazi, 2005
1592005
Ekorekreasyon
S Karaküçük, B AKGÜL
Gazi Kitabevi, 2016
1312016
Rekreasyon bilimi
S Karaküçük, S Kaya, BM Akgül
Ankara: Gazi Kitabevi, 7-18, 2016
902016
BOŞ ZAMAN ENGELLERİ ÖLÇEĞİ-28: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
B GÜRBÜZ, S KARAKÜÇÜK
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (1), 3-10, 2007
832007
Beden eğitimi öğretmeninin eğitimi
S Karaküçük
Gazi Üniversitesi, 1989
681989
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan yer altı işçilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi. 9
S Özdemir, S Karaküçük, M Gümüş, S Kıran
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5, 2006
592006
Okulların Boş Zamanları Değerlendirme Rekreasyon Eğitimindeki Rolü
S Karaküçük
Milli Eğitim Dergisi, 1995
581995
Sportif rekreasyon uygulama politikaları üzerine bir araştırma
SŞ Birol, S Karaküçük
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2014
502014
Rekreasyonel Aktivitelere Katilimin Çevreye Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi Ve Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği’nin Geçerliği Ve Güvenirliği
M DEMİREL, B GÜRBÜZ, S KARAKÜÇÜK
Spormetre beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi 7 (2), 47-50, 2009
482009
STRESLE BAŞA ÇIKMADA REKREASYON FAKTÖRÜ
S KARAKÜÇÜK, Z BAŞARAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (4), 55-64, 1996
481996
Terapatik rekreasyon
S Karaküçük
Gazi Kitapevi, 2012
472012
Okul yöneticilerinin ders dişi etkinliklere yaklaşimlari
S KARAKÜÇÜK
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (3), 51-62, 1999
471999
Beden eğitimi öğretmenlerinin faaliyet alanları
S Karaküçük
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Yayınları, Ankara, 1991
461991
REKREASYON ETKİNLİKLERİNDE LİDERLİK VE FONKSİYONLARI
S Karaküçük, A YETİM
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 64-76, 1996
431996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20