Takip et
Ersin Karakaya
Ersin Karakaya
bingol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bingöl İli damızlık sığır yetiştiricileri birliğine bağlı sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu
A Daş, H İnci, E Karakaya, AY Şengül
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (3), 421-429, 2014
782014
Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği)
H İnci, AY Karakaya, Ersin, Şengül
KSÜ Doğa Bil. Derg.,KSU J. Nat. Sci., 20 (2), 137-147, 2017
642017
İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları
E Karakaya, C Akbay
Ziraat Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi 27 (1), 65-77, 2013
592013
Bingöl ili merkez ilçesi hane halkının kanatlı eti tüketim tercihleri
E Karakaya, H İnci
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28 (1), 53-64, 2014
462014
İstanbul İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Açik Ve Paket Süt Tüketim Alişkanliklari
E Karakaya, C Akbay
Tarım Ekonomisi Dergisi 20 (1 ve 2), 17-27, 2014
402014
Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin örgütlenme yapısı Bingöl ili örneği
E Karakaya, S Kızıloğlu
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (4), 552-560, 2014
372014
Bingöl ilinde kanatlı eti tüketiminin yapısı
H İnci, E Karakaya, T Şengül, B Söğüt
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (1), 17-24, 2014
362014
Bingöl İli Adaklı İlçesi Elma Üreticilerinin Tarımsal İlaç Kullanımında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Ekonomik Analizi
A ÇELİK, E KARAKAYA
352017
Bingöl İli Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
E Karakaya, M Kırıcı
Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of …, 2016
352016
Mardin İli Savur İlçesi Bağ İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli
A ÇAKIR, E KARAKAYA, HK UÇAR
Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech 5 (1 …, 2015
302015
Bingöl İlinde Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Yapısı Üzerine Bir Araştırma
B SÖĞÜT, HE ŞEVİŞ, E KARAKAYA, H İNCİ, HŞ YILMAZ
https://dergipark.org.tr/download/article-file/699697 6 (2), 168–177, 2019
292019
ARICILIK İŞLETMELERİNDE MEVCUT DURUM TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)
B Söğüt, HE Şeviş, E Karakaya, H İnci
Uludağ Arıcılık Dergisi 19 (1), 50-60, 2019
26*2019
Bingöl İli Bal Üretimi
E KARAKAYA, S KIZILOĞLU
Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech 5 (2 …, 2015
24*2015
CHAID Algoritması ile Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
MRT Ersin KARAKAYA, Şenol ÇELİK
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of …, 2018
23*2018
Bingöl il merkezinde yaşayan hane halklarının yumurta tüketim durumu üzerine bir araştırma
E Karakaya, H İnci, B Söğüt, T Şengül
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (2), 237-247, 2014
232014
Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi
EK Muammer KIRICI, Oğuzhan ÇAM
Akademik Ziraat Dergisi 7 ((2)), 227-236, 2018
222018
Organic product consumption and customer preferences in urban sections of Bingol province
H İnci, E Karakaya, B Söğüt, T Şengül
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (2), 255-261, 2014
212014
Erzincan ili balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi
E Karakaya
Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 6 (1), 18-29, 2020
192020
Siirt İl Merkezindeki Tüketicilerin Organik Ürün Tüketim Tercihleri ve Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
EK Oğuzhan ÇAM
ADÜ ZİRAAT DERG, 15 ((2)), 33-41, 2018
19*2018
Diyarbakır ili Eğil ilçesi bağcılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri
A Çakır, E Karakaya, K Kuzu
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (4), 490-500, 2014
152014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20