Gazel Ser
Gazel Ser
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Ziraat Fak., Doçent Doktor
yyu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of feeding system on slaughter-carcass characteristics, meat quality, and fatty acid composition of lambs
S Karaca, A Yılmaz, A Kor, M Bingöl, İ Cavidoğlu, G Ser
Archives Animal Breeding 59 (1), 121-129, 2016
202016
Determination of appropriate covariance structures in random slope and intercept model applied in repeated measures
G Ser
The Journal of Animal & Plant Sciences 22 (3), 552-555, 2012
82012
Derin Sinir Ağları ile En iyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması
SER Gazel, CT BATİ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (3), 406-417, 2019
52019
MODELLING OF THE ARTHROPOD POPULATION DENSITIES IN THE COASTAL BAND OF LAKE VAN USING MIXTURE POISSON REGRESSION
A Yesilova, MS Ozgokce, R Atlihan, SP Yildiz, I Karaca, G Ser
FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 1768, 2016
52016
Eksik veri analizinde çoklu atama yönteminin değerlendirilmesi: Hayvancılıkta tekrarlı ölçüm verisi üzerine bir uygulama
G SER, CT BATİ
Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (12), 926-932, 2015
32015
Directional Data Analysis and An Application
SER Gazel
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24 (2), 121-126, 2014
32014
Determining the best model with deep neural networks: keras application on mushroom data.
G Ser, CT Bati
Yüzüncü Yil Üniversitesi Journal of Agricultural Sciences 29 (3), 406-417, 2019
22019
Effects of some factors on growth of lambs and the determination of growth curve models
A Yilmaz, F Karakus, M Bingöl, B Kaki, G Ser
Indian J Anim Res 52, 521275-1262, 2018
22018
Modeling with Gaussian mixture regression for lactation milk yield in Anatolian buffaloes
A Yesilova, A Yilmaz, G Ser, B Kaki
Indian Journal of Animal Research 50 (6), 989-994, 2016
22016
Comparison of the performance of different covariance structures and estimation methods in general linear mixed model
G Ser, B Kaki, A Yesilova, A Yılmaz
Journal of Animal Production 54 (2), 18-23, 2013
22013
Comparing covariance structures using different optimization techniques in GLMM on some sexual behaviors of male lambs
G Ser, A Yeşilova, A Yılmaz
The Journal of Animal & Plant Sciences, 2013
22013
Application of multiple imputation method for missing data estimation
SER Gazel
Gazi University Journal of Science 25 (4), 869-873, 2012
22012
Effect of some factors on growth of lambs and the determination of growth curve models
A Yılmaz, F Karakuş, M Bingöl, B Kaki, G Ser
Indian Journal Animal Research, 2018
12018
The Performance of Multiple Imputations for Different Number of Imputations
G Ser, S Keskin, M YILMAZ
Sains Malaysiana 45 (11), 1755-1761, 2016
12016
Relationships between physiological and behavioral responses of goat bucks in mating season
S Karaca, A Yılmaz, G Ser, M Sarıbey
Revista Brasileira de Zootecnia 45 (10), 608-614, 2016
12016
Analysis of Random Intercept and Slope Model (RISM) for Data of Repeated Measures from Hy-Line White Laying Hens.
E Eyduran, G Ser, H Cinli, C Tirink, Y Yakar, M Duru, Y Javed, MM Tariq
Pakistan Journal of Zoology 48 (5), 2016
12016
Examining of Multiple Imputation Method in Two Missing Observation Mechanisms
G Ser, S Keskin
JAPS, Journal of Animal and Plant Sciences 26 (3), 594-598, 2016
12016
Evaluation of Multiple Imputation in Missing Data Analysis: An Application on Repeated Measurement Data in Animal Science
G Ser, CT Bati
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 3 (12), 926-932, 2015
12015
Genel doğrusal karışık modellerde farklı kovaryans yapıları ve tahmin yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması
G Ser, K Barış, A Yeşilova, A YILMAZ
Hayvansal Üretim 54 (2), 18-23, 2013
12013
Evaluation of the multiple imputation method regarding the quantitative characters with missing observations and covariance structures.
G Ser
Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (24), 3269-3273, 2011
12011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20