Follow
Ahmet Yamac
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect of Digital Storytelling in Improving the Third Graders' Writing Skills.
A Yamac, M Ulusoy
International Electronic Journal of Elementary Education 9 (1), 59-86, 2016
279*2016
Examination of the relationships between fifth graders' self-regulated learning strategies, motivational beliefs, attitudes, and achievement.
G Ocak, A Yamaç
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (1), 380-387, 2013
259*2013
İlkokul ve ortaokul öğrencileri için okuma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Z ÇELİKTÜRK, A YAMAÇ
Elementary Education Online 14 (1), 2015
73*2015
Effect of digital writing instruction with tablets on primary school students’ writing performance and writing knowledge
A Yamaç, E Öztürk, N Mutlu
Computers & Education 157, 103981, 2020
582020
Relationships among Fourth Graders' Reading Anxiety, Reading Fluency, Reading Motivation, and Reading Comprehension
A Yamac, ZC Sezgin
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 43 (194), 225-243, 2018
50*2018
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE BİR ÖĞRENCİNİN SESLİ OKUMA AKICILIĞINI ARTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA
A Yamaç
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2), 631-644, 2015
472015
The Effect of The Teaching Practice Course on Pre-Service Elementary Teachers’ Technology Integration Self-Efficacy
E Ünal, A Yamaç, AM Uzun
Malaysian Online Journal of Educational Technology 5 (3), 39-53, 2017
412017
Service teachers’ academic achievements in online distance education: The roles of online self-regulation and attitudes
AM Uzun, E Unal, A Yamac
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (2), 131-140, 2013
342013
How Digital Reading Differs from Traditional Reading: An Action Research.
A Yamaç, E Öztürk
International Journal of Progressive Education 15 (3), 207-222, 2019
332019
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Sınavlarında Sordukları Metne Dayalı Anlama Sorularının İncelenmesi
M KOCAARSLAN, A Yamaç
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 431-448, 2018
302018
Yeni okuryazarlığa genel bir bakış: karar alıcılar, araştırmacılar ve öğretmenler için bazı öneriler
A Yamaç
Journal of Theoretical Educational Science 11 (3), 383-410, 2018
272018
Classroom Emotions Scale For Elementary School Students (Ces-Ess).
A Yamac
Mevlana International Journal of Education 4 (1), 2014
222014
Dijital Okuma ve Yazma Uygulamalarının İlkokul Düzeyinde Kullanımına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algıları
A Yamaç
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1/1), 1-25, 2019
212019
Türkiye’deki İlkokul Öğretmenlerinin Yazma Öğretimi Uygulamaları ve Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması An Evaluation of Turkish Primary School Teachers …
A YAMAÇ, E ÖZTÜRK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (4), 846-867, 2018
21*2018
Birinci Sınıf Öğretmeni Olmak (Fenomenolojik Bir Çalışma).
A Yamaç
Ilkogretim Online 13 (2), 2014
9*2014
Öğrenme stratejileri, denetim odağı ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi
G Ocak, A Yamaç
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2), 467-486, 2011
92011
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN DENEYİM VE İNANÇLARI.
A Yamaç, Z ÇELİKTÜRK SEZGİN, M KOCAARSLAN
Electronic Turkish Studies 11 (3), 2016
72016
Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: Etkileşimli kelime duvarı ve etkinlikleri
M Kocaarslan, A Yamaç
Eğitimde Kuram ve Uygulamalar 11 (3), 834-850, 2015
72015
Sınıf öğretmeni adaylarının gözüyle öğretmen eğitimcilerinin özellikleri
N Fidan, N Duban, A Yüksel, K Kasapoğlu, A Yamaç
7*2013
6. Sınıf İngilizce ders kitaplarında yer alan metinlerin değerler açısından incelenmesi
D Özyuva, A Yamaç
Erciyes Journal of Education 6 (2), 145-165, 2022
32022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20