YUSUF ŞAHİN
YUSUF ŞAHİN
Doçent Doktor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İşletme Bölümü
mehmetakif.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Joint order batching and picker routing in single and multiple-cross-aisle warehouses using cluster-based tabu search algorithms
O Kulak, Y Sahin, ME Taner
Flexible services and manufacturing journal 24 (1), 52-80, 2012
1032012
A simulated annealing algorithm based solution method for a green vehicle routing problem with fuel consumption
K Karagul, Y Sahin, E Aydemir, A Oral
Lean and green supply chain management, 161-187, 2019
202019
Kapasite kisitli araç rotalama problemi için metasezgisel yöntemler: Bilimsel yazin taramasi
Y Şahin, A Eroğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
162014
Ülke kaynaklarının verimli kullanımı: 4x4 arama ve kurtarma aracı seçiminde AHS ve TOPSIS yöntemlerinin uygulaması
Y Şahin, H Akyer
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 3 (5), 72-87, 2011
15*2011
Tedarikçi seçimi için bir karar destek sistemi
Y Şahin, A Supçiller
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (2), 91-104, 2015
132015
A novel approximation method to obtain initial basic feasible solution of transportation problem
K Karagul, Y Sahin
Journal of King Saud University-Engineering Sciences 32 (3), 211-218, 2020
122020
Solving travelling salesman problem using hybrid fluid genetic algorithm (HFGA)
Y Şahin, K Karagül
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 25 (1), 106-114, 2019
9*2019
Depo Operasyonlarının Planlanması İçin Genetik Algoritma Esaslı Modeller
Y Şahin, O Kulak
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5 (3), 141-153, 2013
62013
Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Y Şahin, M Lamba, S Öztop
Medeniyet Araştırmaları Dergisi 3 (6), 149-159, 2018
52018
Evaluation of healthcare service quality factors using grey relational analysis in a dialysis center
E Aydemir, Y Sahin
Grey Systems: Theory and Application, 2019
42019
Assessing wind energy potential using finite mixture distributions
Koca, M.B., Kılıç, M.B., Şahin, Y.
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, DOI: 10.3906 …, 2019
42019
Çadırkent Yer Seçimi Problemi İçin Bir Atama Modeli: Isparta Örneği - An Assignment Model For Shelter Site Selection Problem: A Case Of Isparta
Y Şahin, FG Altın
42016
Generalized formulae for the periodic fixed and geometric-gradient series payment models in a skip payment loan with rhythmic skips
A Eroğlu, E Aydemir, Y Şahin, N Karagül, K Karagül
Alanya Faculty of Business, 2013
42013
Geçici İskan Alanlarının Seçimi İçin AHP Temelli P-Medyan Modeli: Burdur Örneği
Hazırcı, M., Şahin, Y.
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 7 (2), 403-417, 2019
3*2019
Akıllı Telefon Teknik Özellik Önem Derecelerinin AHP Ağırlıklı Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi
Y Şahin, E Aydemir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 14 (1), 225-238, 2019
32019
Depo operasyonlarının planlanması için genetik algoritma esaslı bir model
Y Şahin
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
32009
AHP Temelli Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Konut Seçimi
Ç İpek, Y Şahin
AHP Temelli Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Konut Seçimi 9 (25), 153-172, 2018
22018
Metaheuristics Approaches for the Travelling Salesman Problem on a Spherical Surface
Y ŞAHİN, E AYDEMİR, K KARAGÜL, S TOKAT, B ORAN
Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service …, 2021
2021
Genetic algorithm approach with an adaptive search space based on EM algorithm in two-component mixture Weibull parameter estimation
MB Kılıç, Y Şahin, MB Koca
Computational Statistics, 2020
2020
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Seçimi İçin Hibrit Çok Kriterli Karar Modelleri
Y Şahin
Pazarlama ve Yönetim Perspektifinden İşletmecilik Çalışmaları 1, 193-226, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20