Takip et
YUSUF ŞAHİN
YUSUF ŞAHİN
mehmetakif.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Joint order batching and picker routing in single and multiple-cross-aisle warehouses using cluster-based tabu search algorithms
O Kulak, Y Sahin, ME Taner
Flexible services and manufacturing journal 24, 52-80, 2012
1812012
A simulated annealing algorithm based solution method for a green vehicle routing problem with fuel consumption
K Karagul, Y Sahin, E Aydemir, A Oral
Lean and green supply chain management, 161-187, 2019
662019
A novel approximation method to obtain initial basic feasible solution of transportation problem
K Karagul, Y Sahin
Journal of King Saud University-Engineering Sciences 32 (3), 211-218, 2020
652020
Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Y Şahin, M Lamba, S Öztop
Medeniyet Araştırmaları Dergisi 3 (6), 149-159, 2018
472018
Kapasite kısıtlı araç rotalama problemi için metasezgisel yöntemler: Bilimsel yazın taraması
Y Şahin, A Eroğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
43*2014
Ülke kaynaklarının verimli kullanımı: 4x4 arama ve kurtarma aracı seçiminde AHS ve TOPSIS yöntemlerinin uygulaması
Y Şahin, H Akyer
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 3 (5), 72-87, 2011
38*2011
Evaluation of healthcare service quality factors using grey relational analysis in a dialysis center
E Aydemir, Y Sahin
Grey Systems: Theory and Application 9 (4), 432-448, 2019
362019
Tedarikçi seçimi için bir karar destek sistemi
Y Şahin, A Supçiller
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (2), 91-104, 2015
272015
Fuzzy c-means clustering-based key performance indicator design for warehouse loading operations
S Tokat, K Karagul, Y Sahin, E Aydemir
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 34 (8 (B …, 2022
222022
Solving travelling salesman problem using hybrid fluid genetic algorithm (HFGA)
Y Şahin, K Karagül
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 25 (1), 106-114, 2019
18*2019
A Comprehensive Solution Approach for CNC Machine Tool Selection Problem
Şahin, Y., Aydemir, E.
Informatica, 2021
16*2021
AHP Temelli Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Konut Seçimi
Ç İpek, Y Şahin
AHP Temelli Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Konut Seçimi 9 (25), 153-172, 2018
162018
Depo Operasyonlarının Planlanması İçin Genetik Algoritma Esaslı Modeller
Y Şahin, O Kulak
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5 (3), 141-153, 2013
132013
Geçici İskan Alanlarının Seçimi İçin AHP Temelli P-Medyan Modeli: Burdur Örneği
Hazırcı, M., Şahin, Y.
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 7 (2), 403-417, 2019
122019
Çadırkent Yer Seçimi Problemi İçin Bir Atama Modeli: Isparta Örneği - An Assignment Model For Shelter Site Selection Problem: A Case Of Isparta
Y Şahin, FG Altın
122016
Sezgisel ve metasezgisel yöntemlerin gezgin satıcı problemi çözüm performanslarının kıyaslanması
Y ŞAHİN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (4 …, 2019
11*2019
Route planning methods for a modular warehouse system
MG Dayıoğlu, E.G., Karagul, K., Sahin, Y., Kay
An International Journal of Optimization and Control: Theories …, 2020
92020
Depo operasyonlarının planlanması için genetik algoritma esaslı bir model
Y Şahin
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
82009
Using genetic algorithms for estimating Weibull parameters with application to wind speed
Y Koca, M.B., Kılıç, M.B., Şahin
An International Journal of Optimization and Control: Theories …, 2020
72020
Assessing wind energy potential using finite mixture distributions
MB Koca, MB Kiliç, Y ŞAHİN
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 27 (3), 2276 …, 2019
72019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20