Follow
Ceyhun Serçemeli
Title
Cited by
Cited by
Year
Verbal and psychological violence against women in Turkey and its determinants
Ö Alkan, C Serçemeli, K Özmen
PLoS one 17 (10), e0275950, 2022
192022
AKADEMİSYENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A KÜÇÜKALİ, C SERÇEMELİ
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (10), 202-219, 2019
172019
Çocukların sosyal medyadaki mahremiyet hakları ve "sharenting" üzerine bir uygulama: Atatürk Üniversitesi Örneği
A Küçükali, C Serçemeli
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (68), 2019
8*2019
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNE ÇALIŞMA HAYATI ve İŞ HUKUKU AÇISINDAN KISA BİR BAKIŞ
C Serçemeli
TURAN-SAM 12 (46), 395-405, 2020
72020
Sosyal Medyada Mahremiyetin Gizliliğini İhlalde Yeni Bir Trend Olan “Stalk” a Hukuki Açıdan Bir Bakış
C Serçemeli
Güncel Hukuk Dergisi, 2017
72017
SOSYOLOJİK VE HUKUKİ BOYUTLARIYLA SOSYAL MEDYADAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ.
A KÜÇÜKALİ, C SERÇEMELİ
Journal of International Social Research 13 (75), 2020
62020
Duygusal Zekâ ve İş Stresi Üzerine Bir Uygulama: Erzurum Barosu Avukatları Örneği
MK Timuroğlu, C Serçemeli
TBB Dergisi, 317-344, 2018
62018
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İş Hukukunun Önemi
F Karcıoğlu, C Serçemeli
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (60), 965-977, 2018
52018
İŞYERİNDEKİ SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI HAKKINDA HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME
F Karcıoğlu, C Serçemeli
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (86), 2018
42018
Avukatlık Mesleğinde Duygusal Zekânın Önemi Ve Hukuki Süreç İçerisinde İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Erzurum Barosu Örneği
C Serçemeli
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans …, 2018
42018
Social Media Usage of Academicians: The Case of Ataturk University
A Küçükali, C Serçemeli
Eurasian Journal of Social and Economic Research 6 (10), 202-219, 2019
32019
Ebeveynlerin Sosyal Medyadaki
C SERÇEMELİ
Over-Sharenting” Davranışlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi”, TURAN-SAM …, 0
3
A brief overview to the Covid-19 pandemic in terms of working life and labor law
C Serçemeli
Turan-Sam 46, 395-405, 2020
22020
AVUKATLIK MESLEĞİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖNEMİ VE HUKUKİ SÜREÇ İÇERİSİNDE İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUM BAROSU ÖRNEĞİ
K TİMUROĞLU, C SERÇEMELİ
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7 (9), 49-84, 2020
22020
Socıal medıa usage of academıcıans: the case of Ataturk Unıversıty. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (10), 202-219
A Küçükali, C Serçemeli
22019
ADALETİN TESİSİNDE AVUKATLIK MESLEĞİNİN ROLÜ, ÖNEMİ VE AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
C Serçemeli
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018
22018
EBEVEYNLERİN SOSYAL MEDYADAKİ “OVER-SHARENTING” DAVRANIŞLARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESI
C Serçemeli
Turan-Sam 12 (48), 229-237, 2020
12020
BİRİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİNİN ÇALIŞMA HAYATI ve İŞ HUKUKU ALANINDAKİ YANSIMALARI
C Serçemeli
TURAN-SAM 11 (44), 307-312, 2019
12019
GÜNÜMÜZ SOSYAL, İKTİSADİ ve HUKUKİ ŞARTLARINDA DOKUZ IŞIK DOKTRİNİ’NE KISA BİR BAKIŞ
C Serçemeli
TURAN-SAM 10 (40), 690-696, 2018
12018
İŞKOLİKLİK, ÖRGÜTSEL DESTEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
C SERÇEMELİ, A KÜÇÜKALİ, M BALIKÇILAR
The Journal of Academic Social Science 140 (140), 91-104, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20