Takip et
Bahadir Demirel
Bahadir Demirel
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Comparative Evaluation of Some Quality Characteristics of Sunflower Oilseeds (Helianthus annuus L.) Through Machine Learning Classifiers
N Çetin, K Karaman, E Beyzi, C Sağlam, B Demirel
Food Analytical Methods 14, 1666-1681, 2021
382021
Biomass energy potential from agricultural production in Sudan
B Demirel, GAK Gürdil, O Gadalla
ETHABD 2 (2), 35-38, 2019
102019
Fındık zurufu atığından yakıt briketi elde edilmesi ve brikete ait bazı özelliklerin belirlenmesi
B Demirel, G Gürdil
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (1), 24-29, 2018
102018
Effect of particle size on surface smoothness of bio-briquettes produced from agricultural residues
GAK Gürdil, B Demirel
Manuf. Technol 18, 742-747, 2018
102018
Samsun’da tarımsal faaliyetler sonucu açığa çıkan bazı tarımsal atıklardan elde edilen briketlerin özellikleri
GAK Gürdil, B Demirel, M Acar, M Dok
Ulusal Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 28-29, 2014
102014
Yakıt peleti ve briketi için güncellenmiş avrupa birliği standartları ve ilgili parametreler
GAK Gürdil, YÖ Baz, Ç Demirel, B Demirel
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (2), 2015
92015
Effect of moisture content, particle size and pressure on some briquetting properties of hazelnut residues
G GÜRDİL, B Demirel
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 35 (3), 330-338, 2020
82020
Pelleting hazelnut husk residues for biofuel
GAK Gürdil, B Demirel, Y Baz, C Demirel
Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural …, 2016
72016
Tarımsal faaliyetler sonucu açığa çıkan atık/artıkların katı biyoyakıt olarak değerlendirilmesi, Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4
B Demirel, GAK Gürdil
Ulusal Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 229-238, 2014
72014
Yulaf Çeşitlerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması. 27
A Taner, A Tekgüler, H Sauk, B Demirel
Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Samsun, 2012
52012
Determination of possible energy potential of banana residues in Turkey.
B Demİrela, H Pınar
42019
Determination of solid biofuel properties of hazelnut husk briquettes obtained at different compaction pressures
B Demirel
Biomass Conversion and Biorefinery 13 (14), 13267-13278, 2023
22023
Türkiye ‘de Muz Artıklarına Ait Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi
B Demirel, H Pınar
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 7, 41-45, 2019
22019
Design and Construction of a Hydraulic Briquetting Machine for Hazelnut Husk Agricultural Residue
GAK Gurdil, B Demirel
58th ICMD, 104-109, 2017
22017
Evaluation of waste biomass from oat cultivation for energy
GAK Gürkan, B Demirel, KÇ Selvi, Ö Kabas, V Vladut
Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering 9 (3), 163, 2016
22016
Fındık zurufu, mısır ve ayçiçeği saplarının katı biyoyakıt olarak değerlendirilebilme olanaklarının araştırılması
B Demirel
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
22015
Soaked and Non-Soaked Drying Methods for Vanilla (Vanilla Planofilia L.)
GAK GüRdiL, D Herak, J Karanský, B DemiRel, S Simanjuntak
AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America 42 (3), 66, 2011
22011
The conceptualization of agricultural residues: unlocking potential for sustainability
GAK Gürdil, B Demirel, EY Cevher
BIO Web of Conferences 85, 01068, 2024
12024
Biomass potential from agricultural residues for energy utilization in West Nusa Tenggara (WNT), Indonesia
H Fitri, GAK Gürdil, B Demirel, EY Cevher, H Roubík
GCB Bioenergy 15 (11), 1405-1414, 2023
12023
Analyses of Operational and Economic Conditions in Selected Dairy Farms
M Dağtekin, P Kic, B Demirel, G Gürdil
Black Sea Journal of Agriculture, 2023
12023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20