Bahadir Demirel
Bahadir Demirel
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fındık zurufu atığından yakıt briketi elde edilmesi ve brikete ait bazı özelliklerin belirlenmesi
B Demirel, G Gürdil
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (1), 24-29, 2018
52018
Effect of particle size on surface smoothness of bio-briquettes produced from agricultural residues
GAK Gurdil, B Demirel
Manuf Technol 18 (5), 742-747, 2018
52018
Samsun’da Tarımsal Faaliyetler Sonucu Açığa Çıkan Bazı Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Briketlerin Özellikleri
GAK Gürdil, B Demirel, M Acar, M Dok
Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4, 28-29, 2014
52014
Biomass energy potential from agricultural production in Sudan
B Demirel, GAK Gürdil, O Gadalla
Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi ETHABD 2, 35-38, 2019
42019
Pelleting hazelnut husk residues for biofuel
GAK Gürdil, B Demirel, Y Baz, C Demirel
Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural …, 2016
42016
Yulaf Çeşitlerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması. 27
A Taner, A Tekgüler, H Sauk, B Demirel
Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Samsun, 2012
32012
Safer Agriculture For Employees in Rural–SAFER
YB YURTLU, K EKMEKÇİ, M GÖLBAŞI, E YEŞİLOĞLU
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 6 (1), 1-4, 2010
32010
Evaluation of waste biomass from oat cultivation for energy
GAK Gürkan, B Demirel, KÇ Selvi, Ö Kabas, V Vladut
Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering 9 (3), 163, 2016
22016
Yakıt peleti ve briketi için güncellenmiş avrupa birliği standartları ve ilgili parametreler
GAK Gürdil, YÖ Baz, Ç Demirel, B Demirel
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (2), 2015
22015
Soaked and Non-Soaked Drying Methods for Vanilla (Vanilla Planofilia L.)
GAK GüRdiL, D HeráK, J Karanský, B DemiRel, S Simanjuntak
AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America 42 (3), 66, 2011
22011
Effect of moisture content, particle size and pressure on some briquetting properties of hazelnut residues
G GÜRDİL, B DEMİREL
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 35 (3), 330-338, 2020
12020
Determination of Possible Energy Potential of Banana Residues in Turkey
B Demirel, H Pınar
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 7 (sp2), 41-45, 2019
12019
Bio-energy potential from lemon orchards
M DAĞTEKİN, G GÜRDİL, B DEMİREL
12019
DESIGN AND CONSTRUCTION OF A HYDRAULIC BRIQUETTING MACHINE FOR HAZELNUT HUSK AGRICULTURAL RESIDUE
GAK GÜRDİL, B DEMİREL
12017
Comparative Evaluation of Some Quality Characteristics of Sunflower Oilseeds (Helianthus annuus L.) Through Machine Learning Classifiers
N Çetin, K Karaman, E Beyzi, C Sağlam, B Demirel
Food Analytical Methods, 1-16, 2021
2021
Design and Construction of a Farm Scale Evaporative Cooling System
GAK Gurdil, P Kic, B Demirel, ED Yaylagul
AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA 51 (2), 67-71, 2020
2020
Performance of a Manually Fed Pelleting Machine with a Horizontal Rotating Matrix
GAK Gürdil, B Demirel, D Herak, YÖ Baz
Current Methods of Construction Design, 599-604, 2020
2020
Production and characterization of fuel briquette from hazelnut husk residues.
B Demİrel, GAK Gürdİl
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (1), 24-29, 2018
2018
Fındık zurufu, mısır ve ayçiçeği saplarının katı biyoyakıt olarak değerlendirilebilme olanaklarının araştırılması
B Demirel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
2015
Determination of some mechanical properties of soybean stalk related with design parameters.
Ö Kabaș, KÇ Selvİ, V Vladuț, GAK Gürdİl, B Demİrel
International Symposium of ISB-INMA TEH. Agricultural and Mechanical …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20