Follow
Bahadir Demirel
Bahadir Demirel
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparative Evaluation of Some Quality Characteristics of Sunflower Oilseeds (Helianthus annuus L.) Through Machine Learning Classifiers
N Çetin, K Karaman, E Beyzi, C Sağlam, B Demirel
Food Analytical Methods 14, 1666-1681, 2021
392021
Biomass energy potential from agricultural production in Sudan
B Demirel, GAK Gürdil, O Gadalla
ETHABD 2 (2), 35-38, 2019
102019
Fındık zurufu atığından yakıt briketi elde edilmesi ve brikete ait bazı özelliklerin belirlenmesi
B Demirel, G Gürdil
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (1), 24-29, 2018
102018
Effect of particle size on surface smoothness of bio-briquettes produced from agricultural residues
GAK Gürdil, B Demirel
Manuf. Technol 18, 742-747, 2018
102018
Samsun’da tarımsal faaliyetler sonucu açığa çıkan bazı tarımsal atıklardan elde edilen briketlerin özellikleri
GAK Gürdil, B Demirel, M Acar, M Dok
Ulusal Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 28-29, 2014
102014
Yakıt peleti ve briketi için güncellenmiş avrupa birliği standartları ve ilgili parametreler
GAK Gürdil, YÖ Baz, Ç Demirel, B Demirel
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (2), 2015
92015
Effect of moisture content, particle size and pressure on some briquetting properties of hazelnut residues
G GÜRDİL, B Demirel
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 35 (3), 330-338, 2020
82020
Tarımsal faaliyetler sonucu açığa çıkan atık/artıkların katı biyoyakıt olarak değerlendirilmesi, Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4
B Demirel, GAK Gürdil
Ulusal Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 229-238, 2014
82014
Pelleting hazelnut husk residues for biofuel
GAK Gürdil, B Demirel, Y Baz, C Demirel
Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural …, 2016
72016
Determination of possible energy potential of banana residues in Turkey.
B Demİrela, H Pınar
52019
Yulaf Çeşitlerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması. 27
A Taner, A Tekgüler, H Sauk, B Demirel
Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Samsun, 2012
52012
The conceptualization of agricultural residues: unlocking potential for sustainability
GAK Gürdil, B Demirel, EY Cevher
BIO Web of Conferences 85, 01068, 2024
32024
Determination of solid biofuel properties of hazelnut husk briquettes obtained at different compaction pressures
B Demirel
Biomass Conversion and Biorefinery 13 (14), 13267-13278, 2023
22023
Türkiye ‘de Muz Artıklarına Ait Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi
B Demirel, H Pınar
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 7, 41-45, 2019
22019
Design and Construction of a Hydraulic Briquetting Machine for Hazelnut Husk Agricultural Residue
GAK Gurdil, B Demirel
58th ICMD, 104-109, 2017
22017
Evaluation of waste biomass from oat cultivation for energy
GAK Gürkan, B Demirel, KÇ Selvi, Ö Kabas, V Vladut
Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering 9 (3), 163, 2016
22016
Fındık zurufu, mısır ve ayçiçeği saplarının katı biyoyakıt olarak değerlendirilebilme olanaklarının araştırılması
B Demirel
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
22015
Soaked and Non-Soaked Drying Methods for Vanilla (Vanilla Planofilia L.)
GAK GüRdiL, D Herak, J Karanský, B DemiRel, S Simanjuntak
AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America 42 (3), 66, 2011
22011
Biomass potential from agricultural residues for energy utilization in West Nusa Tenggara (WNT), Indonesia
H Fitri, GAK Gürdil, B Demirel, EY Cevher, H Roubík
GCB Bioenergy 15 (11), 1405-1414, 2023
12023
Analyses of Operational and Economic Conditions in Selected Dairy Farms
M Dağtekin, P Kic, B Demirel, G Gürdil
Black Sea Journal of Agriculture, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20