Follow
ÖMÜR ALYAKUT
ÖMÜR ALYAKUT
Kocaeli Üniversitesi, Turizm, Doç.Dr.
Verified email at kocaeli.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
An evaluation of eating disorders among a group of Turkish university students
N Şanlier, N Yabanci, Ö Alyakut
Appetite 51 (3), 641-645, 2008
1172008
TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN, MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI
TP ÜZÜMCÜ, Ö ALYAKUT, A GÜNSEL
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (33), 179-199, 2015
852015
Coğrafi işaretleme kapsamında Kocaeli gastronomik ürünlerinin değerlendirilmesi
TP Üzümcü, Ö Alyakut, NA Akpulat
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2017
562017
Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi
Ö Alyakut, S Küçükkömürler
OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (16), 2018
392018
Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları
Ö Alyakut
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 209-234, 2017
302017
Kültürel Ürünlerde Coğrafi İşaretleme Konusunun Medyaya Yansıması
Ö Alyakut
The Journal of International Social Research 9 (45), 675-686, 2016
302016
POSTMODERN TOPLUMDA KADIN KİMLİĞİNİN BEDENİ ÜZERİNDEN İNŞASI
Ö Alyakut
The Journal of International Social Research 9 (47), 696-708, 2016
232016
Geleneksel bir ekmek çeşidi: Yufka ekmeği
Ö ALYAKUT, S KÜÇÜKKÖMÜRLER
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 6 (3), 379-395, 2018
222018
Gastronomi turizmi bağlamında Kandıra beslenme kültürü ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri Goncaaydın köyü örneği
Ö Alyakut, PT Üzümcü
IV. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa Kocaeli Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 24-26, 2017
222017
Gastronomik Ürünlerin Coğrafi İşaretleme Açısından Değerlendirilmesi: Erzurum-Olur Örneği
T Üzümcü Polat, Ö Alyakut, S FERELİ
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 10 (2), 44-53, 2017
202017
Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme
Ö Alyakut
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (TUTAD) 4 (3), 1867-1884, 2020
172020
Geleneksel Kartepe Mutfak Kültürü ve Bu Tür Mutfak Kültürü Araştırmalarının Kırsal ve Gastronomi Turizmine Katkısı
Ö Alyakut, S Küçükkömürler
IJSES -International Journal of Social and Economic Sciences 7 (1), 83-90, 2017
172017
EĞİTİMCİLER, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE ÖĞRENCILER PERSPEKTİFİNDEN MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
T Üzümcü Polat, Ö Alyakut
Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD) 1 (2), 67-84, 2017
16*2017
TURİZM EĞİTİMCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN TURİZM EĞİTİMİ.
T POLAT ÜZÜMCÜ, Ö ALYAKUT
Journal of International Social Research 10 (51), 2017
132017
KOCAELİ GASTRONOMİ POTANSİYELİNİN YARATICI ŞEHİRLER AĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö Alyakut, S Küçükkömürler
Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, 2018
122018
Kültürel Turizm Kapsamında Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Filminin Analizi -Analysis of Intangible Cultural Heritage Promotional Film Under the Scope of Cultural Tourism
Ö Alyakut
Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR) 6 (3), 214-237, 2019
8*2019
Postmodern Toplumda Değişen Evler: Yeni Yaşam Tarzı Vadeden Ev Reklamlarının Göstergebilimsel İncelenmesi
Ö ALYAKUT
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 244-263, 2017
72017
Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Hakkında Görüşleri
Ö Alyakut
2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social …, 2017
7*2017
DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ALINAN TARİHİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI: GELENEKSEL YEMEKLERİ
S Fereli, Ö Alyakut
Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 2 (2), 476-494, 2018
62018
Turizm meslek yüksekokulu öğrencilerinin gıda güvenliği bilgi ve uygulamaları
Ö Alyakut
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20