Takip et
Yusuf İslam BOLAT
Yusuf İslam BOLAT
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
istiklal.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The potential of immersive virtual reality to enhance learning: A meta-analysis
M Coban, YI Bolat, I Goksu
Educational Research Review 36, 100452, 2022
1192022
Does the ARCS motivational model affect students’ achievement and motivation? A meta‐analysis
I Goksu, Yİ Bolat
Review of Education, 2021
402021
Oyunlaştırılmış çevrimiçi sınıf yanıtlama sisteminin akademik başarıya etkisi ve sisteme yönelik görüşler
YİB Bolat, Ö Şimşek, Ü Ülker
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (4), 1741 - 1761, 2017
382017
Bibliometric Mapping of Metaverse in Education
N Taş, Yİ Bolat
International Journal of Technology in Education 5 (3), 440-458, 2022
282022
Kahoot! as a Gamification Tool in Vocational Education: More Positive Attitude, Motivation and Less Anxiety in EFL
M Sercanoğlu Öden, Yİ Bolat, İ Göksu
Journal of Computer and Education Research 9 (18), 682 - 701, 2021
272021
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğretimsel Etkinliklerde Mobil İnternet Kullanımlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi
Yİ Bolat, M Aydemir, S Karaman
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (1), 2017
242017
STEM temelli matematik etkinliklerinin problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerisi ile STEM alanlarına olan ilgiye katkılarının araştırılması
Yİ Bolat
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
152020
Improving the positive behavior of primary school students with the gamification tool "ClassDojo"
G Kaplan, Yİ Bolat, İ Göksu, F Özdaş
Elemantary Education Online 20 (1), 1193-1204, 2021
122021
Teknoloji kullanımı Türkiye'de öğrencilerin akademik başarılarını etkiliyor mu? Bir meta-anliz çalışması
Yİ BOLAT, İ GÖKSU
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 10 (1), 138-176, 2020
12*2020
Akademik teşvik uygulamasının ilk sonuçlarına ait değerlendirmeler
İ Göksu, Yİ Bolat
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 7 (3), 2017
112017
An Examination of the Studies on STEM in Education: A Bibliometric Mapping Analysis
N Taş, Yİ Bolat
International Journal of Technology in Education and Science 6 (3), 477-494, 2022
102022
Kimya öğretmenliği öğrencilerinin bilişim teknolojilerine yönelik tutum ve görüşlerindeki değişimler: chembıodraw uygulaması
S PAŞA, Yİ BOLAT, F KARATAŞ
Journal of Computer and Education Research 3 (6), 71-98, 2015
102015
A meta-analysis on the effect of gamified-assessment tools’ on academic achievement in formal educational settings
YI Bolat, N Taş
Education and Information Technologies 28 (5), 5011–5039, 2023
72023
Akademik teşvik uygulamasının performansa yansıması: 2016 ile 2017'nin karşılaştırmalı analizi
İ Göksu, Yİ Bolat
Yükseköğretim Dergisi 9 (2), 189-200, 2019
42019
Stem Temelli Matematik Uygulamaları
Yİ Bolat, A Gülcü
Efe Akademi Yayınları, 2021
12021
Introduction to Games and Gamification in Education: Basic Concepts
T Nurullah, Yİ Bolat
Digital Games and Gamification in Education, 1-11, 2023
2023
Gamification Models
Yİ Bolat
Digital Games and Gamification in Education, 94-109, 2023
2023
Blok tabanlı oyunlaştırılmış öğretimin bilgi-işlemsel düşünme ve kodlamaya yönelik tutuma etkisi
N Taş, Yİ Bolat, Ö Savaş Başkara
Ekev akademi dergisi, 238-255, 2023
2023
Matematik eğitiminde dijital oyunlaştırma etkinlikleri kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi.
N TAŞ, MR COŞKUN, G AYVERDİ, Yİ BOLAT
International Journal of Eurasia Social Sciences/Uluslararasi Avrasya Sosyal …, 2023
2023
Digital Games and Gamification in Education
N Taş, Yİ Bolat
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20