Tülay Turgut
Tülay Turgut
Professor of Organizational Behavior, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çalişmaya tutkunluk: iş yükü, esnek çalişma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatişmasi ile ilişkileri
T Turgut
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (3-4), 155-179, 2011
1962011
The buzzword: Employee engagement. Does person-organization fit contribute to employee engagement?
Z Ünal, T Turgut
Ünal, ZM, & Turgut, 157-179, 2015
722015
Örgütsel Davranışta Değerlerin Yeri
T Turgut
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi-II, 35-48, 1998
361998
A Research About the Relationship of Psychological Safety and Organizational Politics Perception with Compulsory Citizenship Behavior and the Pressures Behind Compulsory …
SE Alkan, T Turgut
Research Journal of Business and Management 2 (2), 185-203, 2015
352015
Çalışmaya Tutkunluk
T Turgut
Kurumlarda İyilik de Var, 57-89, 2010
332010
Çalışanların Toplam Kalite Yönetim Uygulamaları ile İlgili İş Tatminleri ve Kültürel Sayıltıları Arasındaki İlişkiler
T BOZKURT, T TURGUT
Öneri Dergisi 2 (12), 57-66, 1999
30*1999
Başarı hedef yönelimleri ve iş özelliklerinin çalışmaya tutkunluk üzerindeki katkıları
T Turgut
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42 (1), 1-25, 2013
272013
Çalışma Amaçlarının Tesbiti ve Çalışma Amaçları Testinin Geliştirilmesi
S Tevrüz, T Turgut
Öneri Dergisi 6 (22), 33-44, 2004
25*2004
İstismarcı yönetici davranışının işyerindeki sapkın davranışlar üzerindeki rolü
D Üçok, T Turgut
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014
242014
Caregivers’ attitudes toward potential robot coworkers in elder care
S Erebak, T Turgut
Cognition, Technology & Work 21 (2), 327-336, 2019
192019
İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Adalet
T Turgut, Y Kalafatoğlu
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 18 (1), 2016
17*2016
Çalışma amaçları, meslekler ve çalışmaya ayrılan zaman
T Turgut, S Tevrüz
Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 57-80, 2003
152003
The relationship between organizational justice and organizational cynicism: The mediating role of psychological capital and employee voice
T Turgut, H Agun
Journal of Behavior at Work 1 (1), 15-26, 2016
14*2016
Kurumlarda Ahlaka Aykırı Davranışlar ve Saldırganlık
T Turgut
İş Hayatında Etik, 223-255, 2007
122007
Yapısal Güçlendirme ve Örgütle Özdeşleşme Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlenmenin Ara Değişken Etkisi
EÖ ERBAY, T Turgut
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences 37 (2), 2015
10*2015
The existential motivation: Searching for meaning-the contribution of meaningful work on meaning in life
ZM Ünal, T Turgut
Journal of Behavior at Work 2 (1), 1-7, 2017
92017
Integrating Turkish work and achievement goals with Schwartz’s human values
S Tevrüz, T Turgut, M Çinko
Europe's journal of psychology 11 (2), 259, 2015
92015
Birey-Örgüt Uyumunun Çalışan Tutkunluğuna Katkısı
ZM Ünal, T Turgut
1.Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı 1 (1), 2013
92013
Another benefit of mindfulness: Ethical behaviour
Y Kalafatoğlu, T Turgut
International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (3), 772-782, 2017
72017
Değerli insana “değer” li çalışmalar
T Turgut, M Çinko
Beta Yayınları, İstanbul, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20