Follow
Aliye Aslı Sonsuz
Aliye Aslı Sonsuz
Verified email at medipol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Private Hospital Example for the Analysis of Unit Costs in Hospital Enterprises
AA Sonsuz, İ Ağırbaş
Intercultural Dialogue on Health Economics, Management and Policy …, 2014
10*2014
Yeşil işletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk
AA Sonsuz
Yeşil İşletme-Green Business, 173-183, 2018
22018
İlaçlar için Türkiye'ye özgü ekonomik değerlendirme metodolojik kılavuzunun geliştirilmesi
AA Sonsuz
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
12019
The impact of humanitarian aid on financial toxicity among cancer patients in Northwest Syria
O Al-Abdulla, AA Sonsuz, M Alaref, B Albakor, J Kauhanen
BMC Health Services Research 24, 2024
2024
Sağlık Yönetiminde Finansman Süreç Yönetimi
AA Sonsuz
Sağlık Yönetiminde SüreçYönetimi (Edt: Süleyman DÜNDAR), 185-200, 2023
2023
Cinsiyete Göre Sigortalılık Durumu ve Hakkaniyet: Türkiye'de Sosyal Güvenlik Göstergelerinin Analizi
AA Sonsuz, N Eraslan
6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 55-56, 2023
2023
Ülkelere Özgü Ekonomik Değerlendirme Metodolojik Kılavuz Geliştirilmesi: Türkiye İçin İlaca Özel Bir Uygulama
AA Sonsuz, Y Uslu, S Aydın
Sosyal Güvenlik Dergisi 13 (2), 251-268, 2023
2023
The use of strategic management tools in changing environment: A qualitative case study in a Turkish University hospital during Covid-19
P Aktürk, AA Sonsuz
Acıbadem University Health Sciences Journal, 2023
2023
Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Pandemi Koşullarında Planlama
AA Sonsuz
Sağlık Kurumları Yönetimi (Edt: Yeter DEMİR USLU), 281-290, 2022
2022
Evde Bakım Hizmetlerinde Teletıp ve Yapay Zekâ
AA Sonsuz
Teletıp & Klinik Yapay Zekâ (Edt: Nilgün Bozbuğa, Cengiz Yakıncı), 467-472, 2022
2022
Sağlık Dışsallıklarının Ekonomisi - The Economics of Health Externalities
AA Sonsuz, E Erbay
Sağlık Ekonomisi (Health Economics, Çeviri Editörü: Çağdaş Erkan Akyürek …, 2021
2021
Ekonomik Epidemiyoloji - Economic Epidemiology
AA Sonsuz, E Erbay
Sağlık Ekonomisi (Health Economics, Çeviri Editörü: Çağdaş Erkan Akyürek …, 2021
2021
Doğal Afetler ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: G7 Ve D8 Ülkelerinde Bir İnceleme
AA Sonsuz, E Baytoren
4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 387-395, 2021
2021
COVID 19 Virüs Salgını Konusunda Bireylerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: İzmir Güzelbahçe Örneği
S İper, D Tengilimoğlu, AA Sonsuz
5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 122-127, 2020
2020
Sağlık Kurumlarında Finansal Performansın İncelenmesi: Bir Ecza Deposu Örneği
T Düzcü, S Akpınar, AA Sonsuz
1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 143, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15