Takip et
Sinan Haşhaş
Sinan Haşhaş
inönü üniversitesi devlet konservatuvarı
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bağlama öğretiminde tezene tutuş/vuruş yönlerinin yeri ve önemi
S Haşhaş, Ü İmik
İnönü Üniversitesi, 2015
332015
MÜZİK NEDİR VE HAYATIMIZIN NERESİNDEDİR
Ü İmik, S Haşhaş
292020
Bağlama enstrümanının öğretim yöntemleri kapsamında yöresel tavırların değerlendirilmesi
M Karkın, M Pelikoğlu, S Haşhaş
Art-e Sanat Dergisi 7 (13), 129-148, 2014
222014
Türk müziğinde basit makamlar ve bu makamların bağlama sazında icrası
İH Gerçek, S Haşhaş
İstanbul: Bakanlar Medya, 2009
192009
BAĞLAMA ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ
S Haşhaş
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 2 (2), 35-41, 2016
172016
Türkiye'de müzisyen olmak
Ü İmik, S Haşhaş
Gece Kitaplığı, 2016
132016
ÇALGI KALİTESİNİN PERFORMANS VE BAŞARIYA ETKİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER “BAĞLAMA ÖRNEĞİ”
Ü İmik, S Haşhaş
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 4 (9), 59-68, 2014
132014
BAĞLAMA İCRASINDA GELENEKSELLİK VE ‘YENİLİKÇİLİK’KONULARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
S HAŞHAŞ
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 3 (1), 87-96, 2017
122017
Uzun Sap Bağlama Metodu-Bozuk Düzeni
S Haşhaş
Gece Kitaplığı, Ankara, 2017
112017
Geleneksel Türk halk müziğinde yörelere özgü müzikal kimlik saptamaları, Doğu Anadolu Bölgesi örneği
S Haşhaş
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
112017
Geleneksel Türk halk müziğinde tür sınıflandırmaları, terminoloji ve ayak kavramı konuları üzerine bir araştırma
M Karkın, S Haşhaş
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi 10 (1), 118-130, 2014
92014
Türk Halk Müziğinde Enstrümantal (Sözsüz) Türler
S Haşhaş
Efe Akademi Yayınları, İstanbul, 2020
82020
Konularına göre yapılmış türkü sınıflandırmalarının geleneksel Türk halk müziği nazariyatı açısından değerlendirilmesi
B Mustan Dönmez, S Haşhaş
Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and …, 2014
82014
ARGUVAN ÖRNEKLEMİNDE “DEDE SAZI” NIN ORGANOLOJİSİ VE İCRA ÖZELLİKLERİ
S Haşhaş, Ü İmik, C Aydoğdu
Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 (1 …, 2015
72015
Türk Halk Müziği-THM Bilgileri-Uzun Havalar-Kırık Havalar
S Haşhaş
Efe akademi Yayınları, 2022
52022
GELİN ALMA HAVALARINDAKİ MÜZİKAL ÖZELLİKLER
S Haşhaş
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 6 (2), 14-34, 2020
52020
MALATYA/ARGUVAN HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S Haşhaş, Ü İmik, C Aydoğdu
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 201-213, 2015
52015
Medya araçlarının bağlama sazının öğreniminde kullanımı
Ü İmik, S Haşhaş
İnönü Üniversitesi, 2015
52015
Geleneksel Türk Halk Müziğinde Tür Sınıflandırmaları
M KARKIN, S HAŞHAŞ
Terminoloji ve Ayak Kavramı Konuları Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane …, 2014
52014
KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN SÜREÇTE TRT ERZURUM RADYOSU TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ/A GENERAL VIEW ON TRT ERZURUM RADIO TURKISH FOLK MUSIC WORKS IN THE …
S HAŞHAŞ, MR Alcan
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 2 (1), 83-91, 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20