Follow
Nazlı Nur UZ
Nazlı Nur UZ
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yöre dışı alışverişin tüketiciler açısından incelenmesi: Kentsel yöre dışı alışverişe yönelik bir uygulama
NN Uz
Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
42014
Yeşil Ürün ve Ekoetiketleme
NN Uz, S Güven
Tüketici Yazıları IV, 235-253, 2014
12014
E-ticarette Strateji
NN Uz
Elektronik Ticarete Giriş, 2023
2023
Yeşil tüketim değerleri, kullanım yenilikçiliği ve algılanan eğlenilebilirliğin bireysel türetime etkisi
NN Uz
Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
2022
Ayırıcı Marka Varlıkları İnşa Etmek (Building Distinctive Brand Assets) (Kitap çevirisi)
NN Uz
2021
Kişisel İletişimin Yönetimi: Doğrudan Pazarlama, Veri Tabanlı Pazarlama ve Kişisel Satış (Bölüm çevirisi)
NN Uz
Pazarlama Yönetimi (Kitap çevirisi), 634-655, 2018
2018
Dijital İletişimi Yönetme: Online, Sosyal Medya ve Mobil (Bölüm çevirisi)
NN Uz
Pazarlama Yönetimi (Kitap çevirisi), 614-633, 2018
2018
Sustainable Consumption: Food Waste Practices
NN Uz
EconWorld / The Seventh International Conference in Economics, 2018
2018
İklim değişikliği nedir?
NN Uz
İktisat ve Toplum 8 (91), 73-78, 2018
2018
Sürdürülebilir Bir Marka Şehir Olmak
NN Uz
Eskişehir Sanayi Odası Dergisi 6 (15), 36-38, 2017
2017
Yöre Dışı Alışveriş ve Alışveriş Merkezleri
NN Uz
Eskişehir Sanayi Odası Dergisi 5 (14), 106-107, 2016
2016
Tüketim Karşıtlığı
NN Uz
İktisat ve Toplum 7 (73), 38-40, 2016
2016
Yöre Dışı Alışverişin Tüketiciler Açısından İncelenmesi: Kentsel Yöre Dışı Alışverişe Yönelik Bir Uygulama
NN Uz, G Beyza
20. Ulusal Pazarlama Kongresi 2, 657-660, 2015
2015
Yöre Dışı Alışverişin Tüketiciler Açısından İncelenmesi
NN Uz, B Gültekin
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14