Takip et
Omer Caliskan
Omer Caliskan
incher.uni-kassel.de üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Qualitative Research Design. (Nitel Araştırma Tasarımı: Etkileşimli Bir Yaklaşım; Kavramsal Çerçeve, ss. 39-72, Trans. Ö. Çalışkan) (Trans. Ed. M. Çevikbaş)
JA Maxwell
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 39-72 (Kavramsal Çerçeve), 2018
140*2018
Effects of Mobile Devices on K-12 Students' Achievement: A Meta-Analysis
ST B. Cavlazoglu, O. Caliskan, O. Koklu, S. Intepe-Tingir
Journal of Computer Assisted Learning, 2017
1362017
Investigating School Administrators' Readiness to Change in Relation to Teaching Level of the School, Experiences of the Administrators, and the Size of the School.
Y Kondakçı, M Zayim, O Caliskan
Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 11 (2), 2010
79*2010
Development and validation of readiness for change scale
Y Kondakçı, M Zayim Kurtay, O Caliskan
Elementary Education Online, 2013
50*2013
Linking distributed leadership with collective teacher innovativeness: The mediating roles of job satisfaction and professional collaboration
H Buyukgoze, O Caliskan, S Gümüş
Educational Management Administration & Leadership, 2022
292022
Investigation of the relationship between teachers‟ readiness for organizational change and resilience
O Caliskan
Middle East Technical University (Master Thesis), Graduate School of Social …, 2011
26*2011
Regional Internationalization in Higher Education between Turkey and The Balkans
Y Kondakçı, O Caliskan, B Bulut-Şahin, MA Yılık, C Engin-Demir
Bilig; Journal of Social Sciences of the Turkic World (Türk Dünyası Sosyal …, 2016
252016
Civic Engagement among University Students: Case of a Turkish Public University
S Akin, O Caliskan, C Engin-Demir
Çukurova University Faculty of Education Journal 45 (2), 301-330, 2016
21*2016
Validity and reliability of teacher agency scale.
MŞ Bellibaş, O Caliskan, S Gümüş
Trakya Journal of Education 9 (1), 11, 2019
20*2019
Readiness for Organizational Change Scale: Validity and Reliability Study
Ö Çalışkan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and …, 2019
19*2019
Ecology of social justice leadership: How schools are responsive to refugee students.
O Caliskan
Multicultural Education Review, 1-17, 2020
152020
Experimental exploration of attitude change: A path model of cognitive dissonance, resilience, and readiness for organizational change among prospective teachers
Ö Çalışkan
Middle East Technical University, 2017
15*2017
A Micro-Level Perspective in Organizational Change: Cognitive Dissonance, Sense-Making and Attitude Change
O Caliskan, G Gökalp
Educational Administration: Theory and Practice 26 (4), 719-742, 2020
132020
Antecedents of continuous change in educational organizations
Y Kondakci, M Zayim-Kurtay, O Caliskan
International Journal of Educational Management 33 (6), 1366-1380, 2019
132019
Doctoral student support programs in diverse national contexts
O Caliskan, K Holley
Journal of Applied Research in Higher Education, 1-23, 2017
112017
Democratic environment in higher education: The case of a Turkish public university
O Caliskan, S Akin, C Engin-Demir
International Journal of Educational Development 72, 102129, 2020
82020
Bursa için öncelikli ekolojik yapılaşma kriterlerinin araştırılması
Ö Çalışkan
Gebze TeNniN Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YüNseN Lisans Tezi, 138s, 2007
62007
Examination of teachers’ perceptions and expectations about teacher leadership roles [Öğretmenlerin liderlik rollerine ilişkin algı ve beklentilerin incelenmesi]
Y İbiş, O Caliskan
Milli Egitim 50 (230), 423-444, 2021
4*2021
Learning from failure or failing to learn: perspectives of school principals
O Caliskan
Journal of Educational Administration, 2021
42021
The Representation of International Students: Student Mobility from the Middle East to Turkey
O Caliskan, H Buyukgoze
International Student Mobility to and from the Middle East: Theorising …, 2022
32022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20