Follow
Bilge Karamehmet
Bilge Karamehmet
Assoc. Prof. Dr., Istanbul Medipol University
Verified email at medipol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Factors affecting health tourism and international health-care facility choice
G Aydin, B Karamehmet
International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing 11 (1), 16-36, 2017
1282017
Dünyada ve türkiye’de sağlik turizmi pazarlama uygulamalari ve karşilaştirmali durum analizi
G AYDIN, BK AYDIN
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 8 (16), 1-22, 2015
882015
A comparative study on attitudes towards SMS advertising and mobile application advertising
G Aydin, B Karamehmet
International journal of mobile communications 15 (5), 514-536, 2017
682017
Kurumsal iletişimde metafor
B Karamehmet
Beta Yayınları, 2012
222012
STARBUCKS MARKASI VE İNOVASYON UYGULAMALARI
B Karamehmet
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 1-25, 2016
212016
METAFOR İLE MARKALARI YÖNETMEK
B Karamehmet
Atatürk İletişim Dergisi, 125-148, 2017
192017
Dijital pazarlamada nesnelerin interneti: Giyilebilir teknolojiler
B Karamehmet
Turkish Studies, 2019
172019
TURİZM SEKTÖRÜNDE SOSYAL MEDYA KULLANIM ETKİNLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
B Karamehmet, G AYDIN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 593-606, 2017
172017
TÜRKİYE’DE KIRSAL TURİZM DESTİNASYONLARININ REKABETÇİ GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN STRATEJİK ÖNERİLER
B Karamehmet, G AYDIN, CU Özgöker
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 5 (10), 106-116, 2016
152016
Y jenerasyonunda sözsüz iletişim yöntemi olarak gösterişçi tüketim kullanımıyla ilgili deneysel bir çalışma
G AYDIN, B Karamehmet
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi 4 (7), 107-126, 2015
102015
Mobile marketing communication in tourism: A case study from Turkey
B Karamehmet
International Journal of Social Science, 2013
92013
Gösterişçi Tüketimin Cinsiyetler Arasında Tercih Sebepleriyle İlgili Bir Deneysel Çalışma
G Aydın, B Karamehmet
Journal of Academic Social Science Studies, 159-172, 2015
72015
Tüketicilerin Elektrikli Araç tercihleri: Literatür Taramasi ve Türkiye’de Tanitimina Yönelik öneriler
B KARAMEHMET, E MORGÜL
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 246-260, 2018
62018
A STUDY ON CONSUMER PERCEPTION OF LUXERY DESTINATION IN TURKEY
B Karamehmet, G Aydın
Journal of Management, Marketing and Logistics – (JMML) 2 (4), 307-318, 2015
62015
Reklamda görsel metafor kullanımı: Basın reklamı örneği
B Karamehmet
PQDT-Global, 2012
62012
Önsöz
O Aydın, AH Adanalı
Madencilik Türkiye Dergisi 8 (5), 2010
52010
Big data in tourism marketing management
B Karamehmet
Turan-Sam 9 (36), 581-587, 2017
42017
TURİZMDE MOBİL PAZARLAMA İLETİŞİMİ: TÜRKİYE’DE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA
B KARAMEHMET
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 7), 581-595, 2021
2021
GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN CİNSİYETLER ARASINDA TERCİH SEBEPLERİYLE İLGİLİ BİR DENEYSEL ÇALIŞMA
G AYDIN, B KARAMEHMET
The Journal of Academic Social Science Studies 7 (37), 159-172, 2019
2019
INCREASING THE TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS OF THRACIAN REGION: SUGGESTIONS FOR DEVELOPING AND PROMOTING BUYUKCEKMECE AND IGNEADA
B KARAMEHMET, G Aydin
Journal of Management Marketing and Logistics 3 (1), 50-63, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20