Follow
Erdinç Çakıroğlu
Erdinç Çakıroğlu
Verified email at tedu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri
K ÇAĞILTAY, J ÇAKIROĞLU, N ÇAĞILTAY, E ÇAKIROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 8, 2001
436*2001
Reflections on teacher education in Turkey
C ERDINC, C JALE
European Journal of Teacher Education 26 (2), 253-264, 2003
333*2003
Pre-Service Teacher Self-Efficacy Beliefs Regarding Science Teaching: A Comparison of Pre-Service Teachers in Turkey and the USA.
J Çakiroglu, E Çakiroglu, WJ Boone
Science Educator 14 (1), 31-40, 2005
2802005
Matematik eğitiminde matematiksel modelleme: Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar
AK Erbaş, M Kertil, B Çetinkaya, E Çakıroğlu, C Alacacı, S Baş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (4), 1-21, 2014
234*2014
Ilköğretim matematik öğretmen adaylarinin matematiksel problem çözmeye yönelik inançlari
F Kayan, E ÇAKIROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 218-226, 2008
1682008
The teaching efficacy beliefs of pre‐service teachers in the USA and Turkey
E Cakiroglu
Journal of Education for Teaching 34 (1), 33-44, 2008
1302008
The nature of prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge: The case of multiplication of fractions
M Isiksal, E Cakiroglu
Journal of Mathematics Teacher Education 14, 213-230, 2011
1222011
Developing a structural model on the relationship among motivational beliefs, self-regulated learning strategies, and achievement in mathematics
FK Fadlelmula, E Cakiroglu, S Sungur
International journal of science and mathematics education 13, 1355-1375, 2015
1192015
Preservice elementary teachers' attitudes and self-efficacy beliefs toward mathematics
E Cakiroglu, M Isiksal
Egitim ve Bilim 34 (151), 132, 2009
112*2009
The development of mathematical achievement in analytic geometry of grade-12 students through GeoGebra activities
M Khalil, R Farooq, E ÇAKIROĞLU, U Khalil, D Khan
Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education 14 (4), 2018
852018
Elementary students’ scientific epistemological beliefs in relation to socio-economic status and gender
K Ozkal, C Tekkaya, S Sungur, J Cakiroglu, E Cakiroglu
Journal of science teacher education 21 (7), 873-885, 2010
742010
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları
M IŞIKSAL, E ÇAKIROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (31), 74-84, 2006
602006
Exploring prospective secondary mathematics teachers’ interpretation of student thinking through analysing students’ work in modelling
MG Didis, AK Erbas, B Cetinkaya, E Cakiroglu, C Alacaci
Mathematics Education Research Journal 28, 349-378, 2016
572016
Pre-service teachers’ developing conceptions about the nature and pedagogy of mathematical modeling in the context of a mathematical modeling course
B Cetinkaya, M Kertil, AK Erbas, H Korkmaz, C Alacaci, E Cakiroglu
Mathematical Thinking and Learning 18 (4), 287-314, 2016
492016
Investigating plane geometry problem-solving strategies of prospective mathematics teachers in technology and paper-and-pencil environments
I Koyuncu, D Akyuz, E Cakiroglu
International Journal of Science and Mathematics Education 13, 837-862, 2015
482015
Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları
AK Erbaş, C Alacacı, B Çetinkaya, A Aydoğan Yenmez, E Çakıroğlu, ...
Türkiye Bilimler Akademisi, 2016
462016
Preservice elementary teachers' sense of efficacy in reform oriented mathematics
E Cakiroglu
Indiana University, 2000
442000
Matematik kavramlarının tanımlanması
E Çakıroğlu
Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar 2, 1-13, 2013
402013
Using video cases and small-scale research projects to explore prospective mathematics teachers’ noticing of student thinking
F Ulusoy, E Çakıroğlu
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 14 (11), em1571, 2018
392018
Teacher efficacy and academic performance
M Işıksal, E Çakıroğlu
392005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20